Giải Thích Ý Nghĩa Chú Đại Bi Tiếng Việt Trọn Bộ 84 Câu

By Ngọc Khánh Updated on

Giải nghĩa ý nghĩa Chú Đại Bi sẽ giúp thấu hiểu và trân trọng tấm lòng cứu khổ của thần chú hơn. Chú Đại Bi là bài chú quan trọng trong Phật giáo, được trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của đức Phật Quán Thế Âm. Mỗi câu chú thể hiện tâm nguyện và năng lực cứu khổ của Ngài.

Việc giải nghĩa và thấu hiểu ý nghĩa từng câu sẽ giúp hiểu rõ hơn về tấm lòng từ bi vô lượng của Bồ Tát đối với chúng sinh. Từ đó, trì tụng trở nên sâu sắc và có ý thức hơn.

Như vậy, giải nghĩa chính xác ý nghĩa Chú Đại Bi là điều cần thiết để nâng cao hiệu quả tu tập. Bài viết dưới đây của Tamlinh360.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của 84 câu Chú Đại Bi và lợi ích của việc trì chú mỗi ngày.

y nghia chu dai bi 7 bien

Tìm hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi Tiếng Việt

Chú Đại Bi 7 biến, 3 biến, 21 biến,… có giống với ý nghĩa Chú Dược Sư,… hay không?

Có nhiều người cho rằng khi trì tụng Chú Đại Bi không cần quan tâm đến ý nghĩa của bài kinh này. Họ cho rằng đó chỉ là các âm tiết thánh và chỉ có những vị Phật hay những người đã giác ngộ đạo Phật mới có thể hiểu được.

Một số quan điểm khác cho rằng việc trì chú, tụng kinh Phật cũng tương đương với việc thiền. Chỉ cần chú tâm vào đối tượng mà không đưa vào những suy nghĩ chủ quan để phán xét hoặc lý giải.

Do đó, nhiều người đọc bài chú nhưng không tìm hiểu về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, sau khi nhập thế và mở mắt, cần truyền đạt điều này vào việc tu hành và chia sẻ ý nghĩa của Chú Đại Bi với mọi người xung quanh.

Chú Đại Bi là câu thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài có tâm đại bi đối với chúng sinh, luôn mong muốn chúng sinh được trọn vẹn những thiện đức và tiêu tan mọi sợ hãi, đầy đủ mọi mặt. Đó là lý do Ngài đã nói câu này.

Sau khi tụng niệm, Quan Âm đã làm biến động cõi đất 6 lần. Khi đó, trời mưa và hoa báu rơi rải khắp nơi, tất cả Chư Phật trên mười phương đều vui mừng, ngay cả các thiên ma ngoại đạo cũng sợ hãi. Tất cả những người có mặt đều chứng kiến điều này.

tim hieu y nghia chu dai bi 21 bien

Đối với những người trì tụng Chú Đại Bi trong một ngày đêm và thực hiện năm biến, tội nặng trong 100 ngày muôn ức kiếp sanh tử sẽ được xóa bỏ. Đồng thời, khi đọc, 10 phương đạo sư sẽ đến và làm chứng cho điều này, vì vậy mọi tội ác và nghiệp báo sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tụng bài chú này sẽ giúp xóa bỏ mọi tội ác. Tuy nhiên, đối với những ai không tin vào Chú Đại Bi mà vẫn trì tụng, thì dù có một tội nhỏ hay nghiệp nhẹ, nó vẫn không thể tiêu tan đi được.

Ý nghĩa thật sự của Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

Nếu chúng sanh vi phạm những tội nặng như xâm phạm đồ ăn, thức uống hoặc tài sản của người khác vì lòng tham vô minh, thì dù có ngàn Phật xuất hiện cũng không thể sám hối, và sám hối cũng không thể tiêu trừ được. 

Nhưng nếu người đó tụng niệm bài chú, thì sẽ được tiêu trừ, vì khi trì tụng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, chư vị Bồ Tát khắp 10 phương sẽ đến để chứng ngộ.

Khi trì tụng Chú Đại Bi 21 biến, chúng ta sẽ được tiêu trừ hết tội ác và nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu người trì tụng vẫn còn lòng đố kỵ, thì không thể xóa bỏ nghiệp chướng, dù chỉ là nghiệp nhẹ. Do đó, khi niệm, chúng ta cần có lòng thành kính, tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật, để có thể chứng quả và tiêu trừ tội ác.

y nghia that su cua chu dai bi tam da la ni

Người trì tụng Chú Đại Bi sẽ được tẩy rửa toàn bộ thân, tâm và ý như được tắm gội trong nước của sông, hồ và biển cả. Còn những chúng sinh tiếp xúc với nước tắm gội của người trì tụng cũng sẽ được tiêu trừ tội nghiệp qua nhiều kiếp và vãng sanh tại Cực Lạc.

Nếu người tụng đi qua, chỉ cần một cơn gió thổi qua người, thì tất cả chúng sinh đi theo sẽ được hưởng công đức vô hạn của thần chú và tiêu trừ mọi nghiệp chướng. Chính vì thế, chúng ta cần biết ơn công đức vô hạn của những người trì tụng.

Người tụng Chú Đại Bi sẽ nhận được phước đức qua nhiều kiếp đời. Tiếng nói của người trì tụng, dù là tiếng xấu hay tiếng ác, khắp nơi đều trở thành âm thanh pháp mỹ thanh tịnh. Dù là ma quỷ, thiên long hay người ngoại đạo, đều khởi tâm và kính trọng như Đức Phật.

Người tụng một cách thành tâm, mọi ước nguyện của họ sẽ thành hiện thực và họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, an lành và trường thọ.

giải nghĩa Chú Đại Bi chi tiết trọn bộ 84 câu Chữ

Chú Đại Bi mà nhiều Phật tử (đạo Phật) trì tụng ngày nay là bản tiếng Việt được dịch từ Chú Đại Bi tiếng Phạn sang tiếng Hán và sau đó được phổ biến lại ra tiếng Việt. Bản kinh này đã được sử dụng rộng rãi trong kinh điển hoặc trong các nghi thức tụng niệm của người Phật tử Việt Nam.

Khi bạn tụng chú Đại Bi, bạn phải tìm hiểu về ý nghĩa của nó qua 84 câu thần chú được tụng.

giải nghĩa Chú Đại Bi 42 câu đầu

Câu sốNội dungÝ nghĩa
1Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Dạ DaQuan Thế Âm Bồ Tát hiện hình với tư cách là hành giả và cầu nguyện cho chúng ta.
2Nam Mô A Rị ĐaQuan Thế Âm Bồ Tát hiện hình với tay cầm Như Ý, truyền đạt thông điệp của nhân loại.
3Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra DaQuan Thế Âm Bồ Tát hiện hình với vị trí quản trị của Bát Tự Tại và mong muốn cung cấp tuổi thọ cho chúng ta.
4Bồ Đề Tát Đỏa Bà DaChú Đại Bi trong câu này thể hiện việc Quan Thế Âm Bồ Tát tự thân giác ngộ và cứu độ chúng ta.
5Ma Ha tát Đỏa Bà DaBồ Tát Quan Âm hiện hình và thực hành tu hành để giúp chúng ta giải thoát khỏi ác.
6Ma Ha Ca Lô Ni Ca DaBồ Tát hiện hình là Mã Minh Bồ Tát và thực hiện tự giác giác thô và tự thân giác thô.
7ÁnQuan Âm Bồ Tát hiện hình các thần Quỷ Vương, buộc phải cúi đầu tụng chú.
8Tát Bàn Ra Phạt DuệQuan Âm sử dụng lục độ để cứu độ linh hồn và giúp đỡ chúng ta.
9Số Đát Na Đát TỏaBồ Tát biến ác thành thiện thông qua Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương.
10Nam Mô Tát Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị DaQuan Âm sẽ hộ trì và giúp đỡ những người tu hành để giải quyết mọi khó khăn.
11Bà Lô Kiết ĐếQuan Âm rộng lòng vô hạn để giúp đỡ chúng ta.
12Nam Mô Na Ra Cẩn TrìBồ Tát sẽ bảo vệ và đảm bảo sự an lạc cho chúng ta.
13Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếBồ Tát giúp hộ trì cho các hành giả có thể xa lìa được những loài ác thú.
14Tát Bà A Tha Đậu Du BằngQuan Thế Âm Bồ Tát tay cầm theo cành dương và tay cầm theo bình lọc cam lộ để cứu độ cho chúng sinh.
15A Thệ DựngBồ Tát đã hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương đi tuần sát ở 4 phương để khuyến khích chúng sanh làm việc thiện và ngừng việc ác.
16Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà GiàBồ Tát độ cho những chúng sanh có duyên với ngài.
17Ma Phạt Đạt ĐậuBồ Tát hiện tượng với mặt có 3 con mắt giúp cảm hóa ác nhơn và hướng tới thiện lành.
18Đát Điệt ThaQuán Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp giúp cứu độ chúng sanh.
19Án A Bà Lô HêBồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh và ban vui.
20Lô Ca ĐếQuan Thế Âm Bồ Tát ở trong mười phương thế giới để giúp độ thoát cho toàn bộ chúng sanh.
21Ca Ra ĐếQuan Thế Âm ở trong 10 phương thế giới thường cứu độ cho chúng sinh.
22Di Hê RịQuan Thế Âm thống lãnh các thiên binh để độ cho chúng sinh.
23Ma Ha Bồ đề Tát ĐỏaBồ Tát đã sử dụng tâm nguyện thanh tịnh và tấm lòng từ bi vô ngã cảm ứng để cứu độ cho người chân thật trong tu hành.
24Tát Bà Tát BàBồ Tát điều phục năm phương chủng quỷ đi theo hầu để cứu giúp cho chúng sinh.
25Ma Ra Ma RaBồ Tát Bạch Y cầm Như Ý và dắt đồng tử để mang lại trường thọ cho chúng sinh.
26Ma Hê Ma Hê Rị Đà DựngBồ Tát hiện thân trong tướng Phật A Di Đà, giúp chúng sinh đạt được cực lạc quốc sau khi qua cõi chết.
27Cu Lô Cu Lô Yết MôngBồ Tát Không Thân giúp vượt qua hàng vạn khó khăn và cứu độ vô số chúng sinh.
28Độ Lô Độ Phạt Xà Da ĐếBồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh mạn binh Khổng Tước Vương để tiêu diệt những oán hồn.
29Ma Ha Phạt Xà Da ĐếBồ Tát Đại Lực Thiên Tướng mang Bảo Xứ để hộ trì và thực hiện tu hành tinh tấn.
30Đà La Đà LaTrượng Phu tu khổ hạnh giúp chúng sinh vượt qua đắp đối và thoát khỏi sự ràng buộc.
31Địa Rị NiSư tử vương xem xét những người tụng chú để giúp chúng sinh thoát khỏi tai hoạ.
32Thất Phật Ra DaBồ Tát Thích Lịch mang Kim Xử để chiến đấu với tà ma và đoạt lại quyền lực của chúng.
33Giá Ra Giá RaBồ Tát Tồi Toái mang Kim Luân để hoá độ oán hồn và khuất phục chúng.
34Mạ Mạ Phạt Ma RaĐại Hàng Ma Kim Cang mang Kim Luận để hộ trì và làm cho đất đai trở nên thịnh vượng.
35Mục Đế LệBồ Tát chắp tay trên lòng để lắng nghe tụng chú, giúp hành giả đạt được phước lợi.
36Y Hê Y HêMa Hê Thủ La Thiên Vương kêu gọi tất cả những hồn thiên để tuân theo và ủng hộ.
37Thất Na Thất NaCa Na Ma Tương Thiên Vương hoá lợi về Chư Thiên, không gây tai hại cho nhân loại.
38A Ra Sâm Phật Ra Xá LợiQuan Âm cầm khiên và cung tên, kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.
39Phạt Xa Phạt XâmKim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo, hoá độ chúng sinh.
40Phật Ra Xá DaQuan Âm hiện thân Phật A Di Đà, giúp chúng sinh tưởng niệm từ bi và hoá độ chúng ma.
41Hô Lô Hô Lô Ma RaBát Bộ Thần Vương niệm từ bi, giúp hoá độ chúng ma.
42Hô Lô Hô Lô Hê RịTứ Tý Tôn Thiên cầm Nhật Nguyệt, chiếu sáng hoá độ nhơn thiên.
Bàng ý nghĩa 42 câu đầu của Chú Đại Bi

42 câu sau 7 biến chữ to

Câu sốNội dungÝ nghĩa
43Ta Ra Ta RaPhố Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì.
44Tất Rị Tất RịBồ Tát từ bi, cầm cành dương và tình bình rưới nước cam lồ, cứu độ cứu nạn cho chúng sinh.
45Tô Rô Tô RôBồ Tát hóa hướng lá cây rụng, khi niệm sẽ nhận được lợi ích quán đảnh, tâm vui, mát thân và đầy đủ.
46Bồ Đề Dạ Bồ Đề DạBồ Tát từ bi thân cận trẻ con, giáo hoá lợi ích cho chúng sinh.
47Bồ Đà Dạ Bồ Đà DạA Nan tôn giả cầm bình bát, hoá độ cho chúng sinh.
48Di Đế Rị DạBồ Tát hiện tướng Di Lặc, chỉ dạy cho chúng sinh tu hạnh đại bi và giác ngộ.
49Na Ra Cẩn TrìĐịa Tạng Bồ Tát khai ngộ, giúp chúng sinh tỉnh giác mê chấp và thoát khỏi khổ ác đạo.
50Địa Rị Sắc Ni NaBồ Tát Bảo Tràng, tay kiết ấn và tay Kim Xoa, mang lại lợi ích cho chúng sinh.
51Ba Dạ Ma NaBồ Tát Bảo Kim Quang Tràng, cầm Bạt Chiết La Xử, mang tới lợi ích cho chúng sinh.
52Ta Bà HaBồ Tát hiện tướng ba đầu, lợi ích độ sanh.
53Tất Đà DạXá Lợi Phất, tay có ấn Liêm Thủ, giúp thông đạt toàn bộ các pháp.
54Ta Bà HaHằng Hà Sa Bồ Tát đứng trên đầu rồng, dung tâm cát tường, giúp độ chúng sinh.
55Ma Ha Tất Đà DạPhóng Quang Bồ Tát, cầm trang pha báu, mang lại lợi ích cho chúng sinh.
56Ta Bà HaMục Kiền Liên cầm tích trượng và bình bát, loại trừ tai ương và cứu độ chúng sinh.
57Tất Đà Du NghệToàn bộ chư Thiên và Bồ Tát vân tập thính thọ, pháp hỷ và hoá độ thập phương nhơn thiên.
58Thất Bàn Ra DạThiên Nữ Tự Tại Viên Mãn hiện thân bởi Quan Âm.
59Ta Bà HaTôn giả A Xà Na hoan hỷ, cầm cao bình bát lợi ích độ cho chúng sinh.
60Na Ra Cẩn TrìBồ Tát Sơn Hải Huệ cầm kiếm vàng, hoá độ cho thánh giả tiểu thừa.
61Ta Bà HaChiên Đà La tôn giả quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa, cứu độ chúng sinh.
62Ma Ra Na RaBồ Tát Bảo Ấn Vương cầm búa vàng, kiểm nghiệm về tâm hạnh của chúng sinh.
63Ta Bà HaTôn giả Câu Hy La chân đạp giầy cỏ vào sóng nước, cảnh giác tâm cho chúng sinh.
64Tất Ra Tăng A Mục Khê DaBồ Tát Dược Vương cầm dược thảo, trừ bệnh khổ cho chúng sinh.
65Bồ Tát Viên Mãn mặc y đỏBồ Tát Viên Mãn tay chấp tâm viên mãn, giúp chúng sinh an lạc.
66Bồ Tát Dược ThượngBồ Tát Dược Thượng cầm bình ngọc, giải trừ bệnh tật và đau khổ cho chúng sinh.
67Tôn Giả Xá LợiTôn Giả Xá Lợi cầm chơn kinh, mang thiện nghĩa và hoá đã cho chúng sinh quy Tịnh Độ.
68Thần Hổ GầmThần Hổ Gầm cầm búa kiên định, giúp hàng phục ma oán.
69Ta Bà HaTay cầm Xà Thương giúp giải trừ tâm oán hận của chúng sinh.
70Linh Hương Thiên Bồ TátBưng lư Như Ý để hộ trì cho chúng sinh.
71Ta Bà HaBồ Tát Tán Hoa Thiên cầm bảo liên ngàn cánh giúp chúng sinh được an lạc.
72Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra DạPhú Lâu Na tôn giả cầm bình bát giúp cứu độ chúng sinh thoát khỏi tai nạn.
73Bồ Tát Đà la Ni TừBưng trái tươi để bố thí độ sinh chân thật tu hành rõ pháp tánh.
74Bồ Tát Tam Ma Thiền naKiết già ở trên bánh xe, tay cầm đèn ngọc sắng ở khắp pháp giới.
75Ta Bà haĐại Ca Diếp tây cầm thiền tượng, tay trái cầm chuỗi ngọc để chỉ dẫn tu hành.
76Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ DaHư Không Tạng Bồ Tát cầm hoa, ngồi trên đá để giúp chúng sinh kiên định tín tâm về tinh tấn.
77Nam Mô A Rị DaBồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa tại Hương Tượng, mang công hạnh đến cho chúng sinh.
78Bà Lô Kiết ĐếVăn Thù Bồ Tát ngồi trên đầu sư tử và tay chỉ hư không, giúp chúng sinh khai ngộ.
79Thước Bàn Ra DạBồ Bát ngồi trên ngàn cánh hoa sen, giúp chúng sinh giải trừ ái sắc và trần hư vọng.
80Ta Bà HaBồ Tát buông thõng hai tay, giúp giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng.
81Án Tất Điện ĐôBồ Tát mở hai bàn tay để đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần và tự giác tánh không.
82Mạn Đà RaBồ Tát giúp loại bỏ lòng tham ái và ước vọng trần tục
83Bạt Đà DạBồ Tát cầm bát hương để loại bỏ sự gắn kết và giúp tự giác tánh không
84Ta Bà HaBồ Tát cầm tràng phan để giúp chúng sinh hiểu rõ và tự giác tánh không

Một số điều cần biết khi niệm Chú Đại Bi

Để niệm Chú Đại Bi một cách phù hợp, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của nó và áp dụng những nguyên tắc sau:

  • Khi trì tụng, chúng ta cần đặt lòng từ bi lên hàng đầu. Mỗi lần trì tụng, hãy hướng tâm mình vào việc nuôi dưỡng lòng thương xót đối với tất cả chúng sinh.
  • Hãy tuân thủ giới hạnh, bao gồm không giết, không ăn thịt, không uống rượu, không gian dâm và không ham muốn quá mức. Trong quá trình trì tụng, hạn chế việc ăn những thực phẩm có mùi hôi thối như hành, tỏi và ưu tiên ăn chay.
  • Duy trì vệ sinh cá nhân bằng cách giữ cơ thể sạch sẽ, thay đổi quần áo và tắm gội thường xuyên. Nếu trước khi trì tụng bạn có nhu cầu đi vệ sinh, hãy đảm bảo tay luôn sạch sẽ.
  • Khi đọc kinh, hãy lắng nghe và tập trung tâm tư một cách thành tâm, không để ý đến những suy nghĩ tiêu cực.
  • Khi trì tụng Chú Đại Bi, hãy trì tụng một cách to lớn, với giọng điệu mạnh mẽ, nhanh chóng, liên tục, rõ ràng và đủ âm thanh để nghe thấy.

Những nguyên tắc trên sẽ giúp chúng ta trì tụng Chú Đại Bi một cách hiệu quả và đúng đắn.

Câu Hỏi Liên Quan

Theo giáo lý Phật giáo, Chú Đại Bi được cho là sẽ có sức mạnh linh thiêng, giúp cứu vãn trong hoạn nạn và bảo vệ con người.

Cụ thể, Chú Đại Bi được cho là sẽ linh ứng để cứu giúp con người thoát khỏi khổ đau và nguy hiểm. Người trì tụng Chú Đại Bi sẽ được bảo vệ trước sự hãm hại của ma quỷ và kẻ xấu.

Ngoài ra, Chú Đại Bi cũng đem lại sự che chở cho con người trước những khó khăn, thử thách mà họ phải đối mặt trong cuộc sống.

Để Chú Đại Bi phát huy hiệu quả tối đa, người trì tụng cần có tâm đại từ bi, tập trung và thực hành đúng pháp. Tuy nhiên, trong đời sống bận rộn hiện đại, nhiều người khó có thời gian trì tụng thích hợp trong ngày.

Vậy đọc Chú Đại Bi trước khi ngủ có phải là cách làm hợp lý không?

Theo lời khuyên của các vị cao tăng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và sức khỏe, Phật tử có thể linh hoạt thực hành trì tụng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày nếu thực hiện với thái độ chân thành.

Do vậy, đọc Chú Đại Bi trước khi ngủ là cách làm phù hợp đối với nhiều người. Điều quan trọng là thực hiện với thái độ cung kính, tập trung và thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Như vậy, đọc Chú Đại Bi trước giờ ngủ có thể trở thành một thói quen tốt, giúp tâm linh được thăng hoa mỗi ngày.

Lời Kết

Bài viết hôm nay của Tâm Linh 360 đã chia sẻ đến bạn đọc ý nghĩa Chú Đại Bi một cách chi tiết và cụ thể. Hy vọng rằng, mọi người sẽ thu thập được nội dung hữu ích và có ý nghĩa. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi thường xuyên, nhiệt tình nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *