Website: TamLinh360.com

Ngày Cập Nhật: 18 Tháng 9, 2023


Điều khoản pháp lý website Tâm Linh 360

Điều Khoản Sử Dụng

Khi truy cập và sử dụng TamLinh360.com, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản pháp lý dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Nội Dung và Mục Đích Sử Dụng

Tâm Linh 360 cung cấp các bài viết, thông tin và tài liệu có liên quan đến các chủ đề tâm linh, phong thủy, tôn giáo… Nội dung trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là tư vấn chuyên nghiệp.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, và mã nguồn, đều là tài sản của TamLinh360.com và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Sử Dụng Nội Dung

Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, không thương mại. Bạn không được phép sao chép, phát hành hoặc sửa đổi nội dung trên trang web này mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ TamLinh360.com.

Phát Hành và Bồi Thường

TamLinh360.com không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, tổn thất hoặc rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TamLinh360.com được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản pháp lý này.

Thay Đổi Điều Khoản

TamLinh360.com có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi các Điều Khoản Pháp Lý này mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

Pháp Luật Áp Dụng

Điều khoản và điều kiện này được quản lý và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Chúng tôi xử lý quyền riêng tư và thông tin bí mật của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại trang chính sách: https://tamlinh360.com/chinh-sach-bao-mat/ & https://tamlinh360.com/tu-choi-trach-nhiem/.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào về trang Điều Khoản Pháp Lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

  • Website: https://tamlinh360.com/
  • Người chịu trách nhiệm nội dung: Cô Bảy Ba Tri
  • SĐT liên hệ: 079.321.1884
  • Địa chỉ: P7.0012, Cityland Park Hills, Đ. Số 12, Phường 10, Gò Vấp, TPHCM

Bằng việc truy cập và sử dụng TamLinh360.com, bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong trang Điều Khoản Pháp Lý này.