ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Các điều khoản và điều kiện này (các “Điều khoản” này) chứa thông tin quan trọng liên quan đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ trước khi mua, đặt trước hoặc sử dụng bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Bằng cách đặt hàng HOẶC ĐẶT CHỖ từ tamlinh360.com HOẶC (“các trang web”), bạn chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này TRÊN RIÊNG BẠN.

  1. Điều khoản

1.1 Các chương trình, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sở hữu và điều hành bởi NYC Photo Journeys Inc.), một tập đoàn ở New York (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Thuật ngữ “bạn” hoặc “Khách” đề cập đến bất kỳ người nào, những người hoặc tổ chức mua, đặt trước hoặc sử dụng bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công ty.

1.2 Các Điều khoản này áp dụng cho việc bán, mua, đặt trước và sử dụng các chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Trang web. Bạn không thể đặt hàng hoặc nhận các chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ từ Trang web nếu bạn (a) không đồng ý với các Điều khoản này, (b) không đủ 18 tuổi hoặc (c) bị cấm truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc nội dung, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ theo luật hiện hành.

1.3 Các Điều khoản này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Phiên bản mới nhất của các Điều khoản này sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại các Điều khoản này trước khi mua bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua các trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thay đổi được đăng trong các Điều khoản này sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

  1. Giá cả và Thanh toán

2.1 Định giá

(a) Giá được đăng trên Trang web là bằng Việt Nam đồng (“VND”). Trừ khi có quy định khác, giá niêm yết không bao gồm thuế hoặc phí địa phương. Tất cả các loại thuế và phí đó sẽ được hiển thị trên trang thanh toán cuối cùng. Trong trường hợp bán hàng bên ngoài Hoa Kỳ, tất cả giá sẽ được quy đổi tại thời điểm mua hàng và tuân theo tỷ giá hối đoái hiện hành do Công ty quy định, tỷ giá này sẽ thả nổi hàng ngày theo biến động tiền tệ quốc tế.

(b) Tất cả giá xuất hiện trên Trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Khi bạn đã đặt chỗ với Công ty, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản chênh lệch nào trong trường hợp tăng giá. Công ty sẽ không hoàn lại số dư của bất kỳ khoản giảm giá nào.

  1. Đặt chỗ và hủy bỏ

3.1 Khi bạn đặt trước một chương trình hoặc trải nghiệm thông qua Trang web, bạn đang đặt trước một trải nghiệm giáo dục, cá nhân với một người thực. Bạn thừa nhận rằng không phải mọi trải nghiệm đều giống nhau và các chương trình cũng như công việc của chúng tôi không ngừng phát triển. Hành trình và các khóa học có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do hoàn cảnh và sự phát triển ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

3.2 Nếu trải nghiệm của bạn bị Công ty hủy bỏ do các sự kiện không lường trước được, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để (a) lên lịch lại hoặc (b) hoàn lại tiền. Vui lòng đọc trang bán hàng của chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu chương trình để tìm hiểu chính sách hoàn lại tiền cho một giao dịch mua cụ thể mà bạn sắp thực hiện. Nếu bạn không rõ chính sách hoàn tiền, bạn có thể gửi email tới địa chỉ jessie@tamlinh360.com để nhận thông tin đó.

  1. Sở hữu trí tuệ, Nhiếp ảnh và Truyền thông

4.1 Giấy phép sử dụng. Nội dung trên Trang web và trong các chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu chương trình của chúng tôi phải tuân theo bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác (gọi chung là “Nội dung của Công ty”). Bạn được cấp giấy phép có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để sử dụng Nội dung Công ty cho mục đích cá nhân, phi thương mại, tuân theo các hạn chế trong Mục 4.2. Giấy phép này không bao gồm các tài liệu có bản quyền hoặc nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Công ty có thể xuất hiện trên Trang web.

4.2 Sử dụng bị cấm. Giấy phép trên có thể bị Công ty chấm dứt bất cứ lúc nào và sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào sau đây:

(a) Bạn sẽ không sao chép, chia sẻ, bán hoặc ăn cắp Nội dung Công ty của chúng tôi hoặc bất kỳ phần riêng lẻ nào của Nội dung Công ty;

(b) Bạn sẽ không sử dụng, sao chép, điều chỉnh hoặc đại diện cho bất kỳ Nội dung nào của Công ty theo bất kỳ cách nào như thể đó là của bạn hoặc do bạn tạo ra;

(c) Bạn sẽ không tham gia vào việc sử dụng không phù hợp và/hoặc trái phép Nội dung của Công ty. Việc sử dụng không đúng cách và trái phép bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, dịch, bán, tạo các tác phẩm phái sinh, khai thác hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào (bao gồm cả qua email hoặc các phương tiện điện tử khác) bất kỳ Nội dung nào của Công ty;

(d) Bạn sẽ không in lại hoặc xuất bản lại bất kỳ phần nào trong Nội dung Công ty của chúng tôi để xuất bản hoặc tổng hợp thành các sản phẩm, chương trình, dịch vụ hoặc tài liệu chương trình của riêng bạn;

(e) Bạn sẽ không sử dụng Nội dung Công ty của chúng tôi theo cách vi phạm các quyền của chúng tôi hoặc theo cách chưa được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Sau khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu, cho dù ở định dạng điện tử hay in ấn.

4.3 Thông cáo báo chí. Bằng cách tham gia vào các chương trình, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và sử dụng Nội dung Công ty của chúng tôi, bao gồm cả cộng đồng Facebook của chúng tôi, bạn đồng ý với việc tạo ảnh, video và/hoặc bản ghi âm có thể chứa bạn, giọng nói và/hoặc chân dung của bạn. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng các ảnh, video và/hoặc bản ghi âm này và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác do bạn gửi trong các chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi và/hoặc các nỗ lực tiếp thị hoặc quảng cáo của chúng tôi, mà không bồi thường cho bạn bất cứ lúc nào, bây giờ hoặc bất cứ lúc nào trong tương lai.

  1. Chính sách bảo mật

Chúng tôi xử lý quyền riêng tư và thông tin bí mật của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại https://tamlinh360.com/tu-choi-trach-nhiem/

  1. Tuyên bố và Bảo đảm

6.1 Các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu chương trình của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Không có nội dung nào trên Trang web hoặc trong các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu chương trình được hiểu theo bất kỳ cách nào là lời khuyên về y tế, tài chính hoặc pháp lý. Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào và không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu chương trình. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm trước bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu chương trình gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp.

6.2 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH SẼ HOẠT ĐỘNG, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG, HOÀN THIỆN, PHÙ HỢP HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC RẰNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ LÀ MIỄN PHÍ CỦA VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA VỀ TÍNH ĐÚNG, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, ĐỘ TIN CẬY HAY CÁCH KHÁC.

6.3 Giới hạn trách nhiệm pháp lý. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÔNG TY, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TÀI LIỆU NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ BẤT CỨ LÚC NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO CÔNG TY, NẾU CÓ, CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÔNG TY , SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH. LUẬT CỦA MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG. NẾU BẠN LÀ CƯ DÂN CALIFORNIA, BẠN TỪ BỎ BỘ LUẬT DÂN SỰ CALIFORNIA MỤC 1542, TRONG ĐIỀU NÀY NÓI: “THỎA THUẬN CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG CHO CÁC KHIẾU NẠI MÀ BÊN CHỦ NGHĨA KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI CÓ LỢI CHO MÌNH VÀO THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MIỄN TRỪ, MÀ, NẾU ĐƯỢC MÌNH BIẾT PHẢI CÓ ẢNH HƯỞNG TRỌNG YẾU ĐẾN VIỆC THANH TOÁN CỦA MÌNH VỚI CON NỢ.”

  1. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty cũng như các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của Công ty không bị tổn hại và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện. bên do hoặc phát sinh từ nội dung đóng góp của bạn, phát sinh từ hoặc liên quan đến các chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu chương trình của chúng tôi và/hoặc phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản này. Bất kể những điều đã nói ở trên, Công ty bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu phải bồi thường cho Công ty và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, với việc Công ty bảo vệ những vấn đề đó. yêu sách. Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy phải tuân theo khoản bồi thường này khi biết về nó.

  1. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các khiếu nại và tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thư điện tử và nếu việc đó không thành công, thì bằng trọng tài ràng buộc ở bang New York. Phán quyết của trọng tài có thể được xác nhận tại tòa án có thẩm quyền.

  1. Tính nghiêm trọng

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào ở đây không thể thực thi được, thì điều khoản hoặc điều kiện đó sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi hợp đồng này hoặc chỉ được sửa đổi tương ứng trong phạm vi cần thiết để cho phép tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại tồn tại và tiếp tục ràng buộc.

  1. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản này hoặc bất cứ điều gì khác, vui lòng gửi email tới admin@tamlinh360.com

Cập nhật lần cuối tháng 12 năm 2022