CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tâm Linh 360 on a Journey (“chúng tôi,” “chúng tôi,” “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, https://tamlinh360.com (“Trang web”), cũng như thông tin được thu thập qua phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là để thông báo cho bạn những Thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập và cách sử dụng thông tin đó.

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể. Thông tin Cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai được cung cấp từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

  1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu hoặc được phép chia sẻ thông tin với chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi: Trang web của chúng tôi cung cấp một số tính năng nhất định có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một trong những tài nguyên miễn phí của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Bạn cũng có thể gửi Thông tin Cá nhân bằng cách để lại nhận xét trên bài đăng trên blog hoặc gửi biểu mẫu liên hệ.

Bản tin Email: Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình, chúng tôi có thể thỉnh thoảng gửi cho bạn thông tin liên lạc qua email để chia sẻ thông tin cập nhật về tài nguyên, sự kiện, khóa học của chúng tôi và các chi tiết khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận thông tin liên lạc qua email từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn và hủy đăng ký các liên kết có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào chúng tôi gửi cho bạn.

Khảo sát và Cuộc thi: Thỉnh thoảng, chúng tôi cung cấp các chương trình khuyến mãi, quà tặng, cuộc thi, khảo sát và những thứ tương tự trên Trang web của chúng tôi. Việc bạn tham gia vào các hoạt động này là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định tham gia, bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến các hoạt động này sẽ được sử dụng để thông báo cho người chiến thắng và trao giải thưởng. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát hoặc cải thiện việc sử dụng và sự hài lòng của trang web này.

Truyền thông xã hội: Bạn có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi (ví dụ: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào bạn đăng sẽ được công khai. [Bạn cũng có thể chọn liên kết tài khoản Facebook, Instagram và/hoặc Google với hồ sơ người dùng của mình. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản Facebook, Instagram và/hoặc Google với hồ sơ người dùng của mình, chúng tôi sẽ nhận được tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn. Trang web sử dụng hệ thống bình luận WordPress, vì vậy nếu bạn chọn bình luận trên một bài đăng trên Trang web, ảnh đại diện của bạn sẽ xuất hiện. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để xác định vị trí của bạn thông qua phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng các Dịch vụ khác: Trang web của chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như đăng ký các khóa học và mua hàng trực tuyến, có thể yêu cầu bạn chia sẻ Thông tin Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ này cho bạn. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng Thông tin cá nhân của bạn được quy định bởi chính sách bảo mật tương ứng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật đó. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, vui lòng xem phần bên dưới “Việc sử dụng thông tin cá nhân của bên thứ ba”.

  1. Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động và cách sử dụng nhất định khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại hệ điều hành, loại trình duyệt, URL giới thiệu, các trang bạn xem và liên kết bạn nhấp vào Trang web của chúng tôi, ngày/giờ khi bạn truy cập Trang web và dữ liệu hoạt động khác. Chúng tôi thu thập thông tin này để cải thiện Trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi ghi nhớ bạn và các tùy chọn của bạn khi bạn truy cập lại Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng một số công nghệ để giúp thu thập thông tin này như được thảo luận bên dưới trong “Cookie và các công nghệ liên quan”.

THÔNG TIN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Ngoài các mục đích thu thập Thông tin cá nhân của bạn được mô tả ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tuân thủ luật pháp và vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi để thu thập và sử dụng thông tin này bao gồm:

Để vận hành, duy trì và cải thiện Trang web cũng như trải nghiệm của bạn với Trang web;
Như đã mô tả cho bạn khi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn;
Để tạo tài khoản của bạn, xác định bạn là người dùng của Trang web và tùy chỉnh Trang web cho tài khoản của bạn;
Đối với các mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như để trả lời các nhận xét hoặc câu hỏi của bạn, xử lý các giao dịch của bạn liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, quản lý hồ sơ, gửi cho bạn các thông tin quản trị, quản lý và cung cấp dịch vụ cho bạn;
Đối với các mục đích tiếp thị của chúng tôi, bao gồm cải thiện và tùy chỉnh Trang web của chúng tôi cho bạn và để hiểu cách Trang web của chúng tôi được sử dụng;
Để cung cấp, hỗ trợ, cá nhân hóa và phát triển Trang web và dịch vụ của chúng tôi;
Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, đạo đức hoặc quy định, bao gồm cả việc tiết lộ được thiết kế để loại bỏ rủi ro tiềm ẩn cho bạn hoặc những người khác;
Phát hiện, ngăn chặn, điều tra hoặc cung cấp thông báo về gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm; hoặc đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật; và
Thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác.
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

Chúng tôi không bán Thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi có quy định khác trong phần này. Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân với các loại người nhận sau.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Trang web có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phục vụ các khía cạnh khác nhau của Trang web và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ như lưu trữ trang web, dịch vụ công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan, gửi e-mail, kiểm tra và các dịch vụ tương tự. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chức năng của họ nhưng bị cấm sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Để Thực hiện Dịch vụ cho Bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong trường hợp bạn chọn sử dụng dịch vụ do Trang web của chúng tôi cung cấp cho phép hoặc yêu cầu bạn tương tác với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó, các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư riêng của nhà cung cấp đó có thể chi phối việc thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Các lý do pháp lý khác: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba nếu chúng tôi kết luận rằng chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc có niềm tin thiện chí rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty chúng ta, khách hàng của Công ty hoặc công chúng. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đây có thể là kết quả của việc sáp nhập, hợp nhất hoặc mua tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi hoặc liên quan đến bất kỳ sự phá sản hoặc thủ tục tổ chức lại do hoặc chống lại chúng tôi.

Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của mình, như được mô tả thêm bên dưới trong phần “Quảng cáo và Thu thập dữ liệu của bên thứ ba”.

DỮ LIỆU ẨN DANH

Đôi khi, chúng tôi có thể theo dõi lượt truy cập vào các trang, liên kết trên trang web của chúng tôi, đồng thời tạo và sử dụng các dạng thông tin ẩn danh khác (thông tin tổng hợp hoặc thông tin xác định danh tính không xác định bạn là cá nhân). Loại dữ liệu ẩn danh này có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác. Ví dụ về dữ liệu ẩn danh này có thể bao gồm các phân tích hoặc thông tin được thu thập từ cookie.

COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ liên quan để thu thập thông tin được mô tả trong “Thông tin được thu thập tự động”. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie giúp chúng tôi cung cấp các tính năng hoặc dịch vụ tùy chỉnh dựa trên sở thích trước đây của bạn. Ví dụ: Trang web sử dụng cookie để lưu trữ tùy chọn của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng về những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, đảm bảo rằng khách truy cập không được gửi lặp đi lặp lại cùng một biểu ngữ quảng cáo, tùy chỉnh nội dung Trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách gửi. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên, sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt và cookie liên tục, sẽ tồn tại trên trình duyệt của bạn cho đến khi bị xóa, để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn trên Trang web.

Bạn có thể ngăn Trang web đặt cookie bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt tùy chọn trình duyệt của mình. Ngoài ra, các cookie đã được đặt có thể bị xóa bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác. Mặc dù bạn thường có thể sử dụng Trang web của chúng tôi mà không cần cookie, xin lưu ý rằng nếu bạn hủy kích hoạt cài đặt cookie trong trình duyệt Internet của mình, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi.

Cookie cũng có thể được sử dụng bởi các dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập và phân tích thông tin sử dụng Trang web, chẳng hạn như thông tin về các trang web giới thiệu và hành động của người dùng trên Trang web. Google Analytics có thể nắm bắt địa chỉ IP của bạn, nhưng không có thông tin cá nhân nào khác được Google Analytics nắm bắt. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn để phân tích, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics bằng cách nhấp vào đây.

Các đối tác quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie, như được mô tả thêm trong phần “Thu thập dữ liệu của bên thứ ba và quảng cáo”.

QUẢNG CÁO VÀ THU THẬP DỮ LIỆU BÊN THỨ BA

Quảng cáo có lập trình của Mediavine (Phiên bản 1.1)

Trang web hợp tác với Mediavine để quản lý quảng cáo dựa trên sở thích của bên thứ ba xuất hiện trên Trang web. Mediavine phục vụ nội dung và quảng cáo khi bạn truy cập Trang web có thể sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được máy chủ web gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn (trong chính sách này được gọi là “thiết bị”) để trang web có thể ghi nhớ một số thông tin về hoạt động duyệt web của bạn trên Trang web.

Cookie của bên thứ nhất được tạo bởi trang web mà bạn đang truy cập. Cookie của bên thứ ba thường được sử dụng trong quảng cáo và phân tích hành vi và được tạo bởi một miền không phải trang web bạn đang truy cập. Cookie, thẻ, pixel, đèn hiệu của bên thứ ba và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Thẻ”) có thể được đặt trên Trang web để theo dõi tương tác với nội dung quảng cáo và nhắm mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo. Mỗi trình duyệt internet đều có chức năng để bạn có thể chặn cả cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba cũng như xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Tính năng “trợ giúp” của thanh menu trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngừng chấp nhận cookie mới, cách nhận thông báo về cookie mới, cách tắt cookie hiện có và cách xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt chúng, bạn có thể tham khảo thông tin tại All About Cookies.

Nếu không có cookie, bạn có thể không tận dụng được hết nội dung và tính năng của Trang web. Xin lưu ý rằng việc từ chối cookie không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo khi truy cập Trang web của chúng tôi. Trong trường hợp bạn chọn không tham gia, bạn vẫn sẽ thấy các quảng cáo không được cá nhân hóa trên Trang web.

Trang web thu thập dữ liệu sau bằng cách sử dụng cookie khi phân phát quảng cáo được cá nhân hóa:

Địa chỉ IP
Loại hệ điều hành
Phiên bản hệ điều hành
Loại thiết bị
Ngôn ngữ của trang web
loại trình duyệt web
Email (ở dạng băm)

Đối tác của Mediavine (các công ty được liệt kê dưới đây mà Mediavine chia sẻ dữ liệu) cũng có thể sử dụng dữ liệu này để liên kết đến thông tin người dùng cuối khác mà đối tác đã thu thập một cách độc lập để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Đối tác Mediavine cũng có thể thu thập riêng dữ liệu về người dùng cuối từ các nguồn khác, chẳng hạn như ID quảng cáo hoặc pixel và liên kết dữ liệu đó với dữ liệu được thu thập từ nhà xuất bản Mediavine để cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích trên trải nghiệm trực tuyến của bạn, bao gồm thiết bị, trình duyệt và ứng dụng . Dữ liệu này bao gồm dữ liệu sử dụng, thông tin cookie, thông tin thiết bị, thông tin về tương tác giữa người dùng với quảng cáo và trang web, dữ liệu định vị địa lý, dữ liệu lưu lượng truy cập và thông tin về nguồn giới thiệu của khách truy cập vào một trang web cụ thể. Đối tác Mediavine cũng có thể tạo ID duy nhất để tạo phân khúc đối tượng, được sử dụng để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này và để biết các lựa chọn của mình để chọn tham gia hoặc từ chối việc thu thập dữ liệu này, vui lòng truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến ​​Quảng cáo Quốc gia. Bạn cũng có thể truy cập trang web của Digital Advertising Alliance và Network Advertising Initiative để tìm hiểu thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể tải xuống ứng dụng AppChoices tại ứng dụng AppChoices của Digital Advertising Alliance để chọn không tham gia khi kết nối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc sử dụng các điều khiển nền tảng trên thiết bị di động của bạn để chọn không tham gia.

Để biết thông tin cụ thể về Đối tác Mediavine, dữ liệu mà mỗi đối tác thu thập cũng như chính sách bảo mật và thu thập dữ liệu của họ, vui lòng truy cập Đối tác Mediavine.

Quảng cáo nhắm mục tiêu lại

Đôi khi, Trang web có thể tham gia vào các nỗ lực tiếp thị lại với các công ty bên thứ ba, chẳng hạn như Google, Facebook hoặc Instagram, để tiếp thị Trang web. Các công ty này sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của ai đó vào Trang web.

Tham gia chương trình liên kết

Trang web có thể tham gia vào hoạt động tiếp thị liên kết, được thực hiện bằng cách nhúng các liên kết theo dõi vào Trang web. Nếu bạn nhấp vào một liên kết dành cho quan hệ đối tác liên kết, một cookie sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn để theo dõi mọi giao dịch bán hàng nhằm mục đích nhận hoa hồng.

Tâm Linh 360 là người tham gia Chương trình Cộng tác viên Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết đến Amazon.com. Là một phần của chương trình Amazon Associates này, Trang web sẽ đăng các liên kết tùy chỉnh do Amazon cung cấp để theo dõi các lượt giới thiệu đến trang web của họ. Chương trình này sử dụng cookie để theo dõi lượt truy cập nhằm mục đích chỉ định hoa hồng cho những lần bán hàng này.

Bảng Tin

Trên Trang web, bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bản tin này có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo. Tất cả các bản tin đã gửi có thể chứa pixel theo dõi. Pixel được nhúng trong email và cho phép phân tích mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Do các pixel theo dõi này, chúng tôi có thể biết liệu bạn có mở email hay không và khi nào bạn nhấp vào liên kết nào trong email đó. Ngoài ra, điều này cho phép Trang web điều chỉnh nội dung của các bản tin trong tương lai theo sở thích của người dùng. Hành vi này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.

CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tùy thuộc vào nơi cư trú của bạn, bạn có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Thông tin cá nhân của mình. Chúng có thể bao gồm:

Từ chối – Bạn có thể từ chối nhận các liên lạc qua email trong tương lai bằng cách nhấp vào các liên kết hủy đăng ký trong email của chúng tôi. Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi tại admin@tamlinh360.com để bị xóa khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi.
Truy cập – Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn bằng cách gửi yêu cầu tới admin@tamlinh360.com.
Sửa đổi – Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại admin@tamlinh360.com để sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn.
Quên – Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc quên dữ liệu cá nhân của bạn. Để làm như vậy, vui lòng gửi yêu cầu tới admin@tamlinh360.com.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ hoặc để hoàn tất các giao dịch hoặc khi luật pháp yêu cầu.

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về quyền chủ thể dữ liệu, vui lòng liên hệ admin@tamlinh360.com.

LIÊN KẾT

Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web khác đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình lưu ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác thu thập Thông tin Cá nhân.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Trang web này có các biện pháp bảo mật hợp lý để giúp bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.

THÔNG TIN TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng Trang web đã nhận được Thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mô tả ở cuối Chính sách quyền riêng tư này.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Bất cứ lúc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại admin@tamlinh360.com nếu có câu hỏi liên quan đến Chính sách Bảo mật này.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 1 năm 2023.