Hướng Dẫn Cách Chép Kinh Địa Tạng Cho Người Mới Bắt Đầu

By Ngọc Khánh Updated on
Chép Kinh Địa Tạng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo, thể hiện sự tôn kính và trân trọng kinh điển. Quá trình chăm chú đọc, chép từng chữ một giúp tăng cường hiểu biết, rèn luyện tập trung và kiên nhẫn, đồng thời có tác dụng như một phép thiền định. Chép kinh mang lại nhiều lợi ích tâm linh lớn lao nếu được thực hiện với thái độ chân thành và tập trung cao độ. Tamlinh360 xin hướng dẫn cách chép Kinh Địa Tạng cho người mới bắt đầu qua nội dung bài viết sau đây.
cach chep kinh dia tang

cách chép kinh đại tạng cho người mới bắt đầu

Phật tử có thể phát tâm chép kinh Địa Tạng theo nguyện vọng và khả năng. Tuy nhiên, để chép một cách hiệu quả, người mới bắt đầu cần lưu ý:

 • Giữ tâm thanh tịnh, đọc và viết từng chữ một cách chậm rãi, cẩn thận.
 • Suy nghĩ về lời dạy và cố gắng ghi nhớ để vận dụng.
 • Chép chậm rãi, không vội vã. Viết chữ cẩn thận, đẹp.
 • Giữ thái độ tôn kính cao đối với kinh điển.
 • Mặc quần áo chỉnh tề, chọn nơi yên tĩnh, sạch sẽ để chép.
 • Khuyến khích người khác cùng tham gia chép kinh.
 • Kết hợp chép kinh với thực hành, giữ gìn giới luật, thiền định, làm các việc thiện như bố thí, cúng dường…

Như vậy, chúng ta sẽ chép kinh một cách có hiệu quả, gieo trồng phước đức và áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống. Hãy lan tỏa giá trị quý báu này đến nhiều người để cùng thực hành.


ý nghĩa và Lợi Ích của việc chép Kinh Địa Tạng

Theo Kinh Địa Tạng, việc chép kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện sẽ mang lại công đức lớn lao. Điều này được Đức Phật khẳng định trong Phẩm 6 của kinh.

Kinh khuyên chúng ta nên tự mình chép kinh hoặc thỉnh người khác chép, đồng thời tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng để thờ cúng. Những người làm điều này sẽ được phước báo vô lượng.

Mục đích chính khi chép kinh Địa Tạng là để hiểu sâu nội dung và áp dụng vào cuộc sống. Khi kết hợp chép kinh với thực hành, sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội.

Do vậy, Phật tử nên có sự hướng dẫn khi chép kinh Địa Tạng. Đây là một thực hành ý nghĩa, gắn liền giữa lý tưởng và hành động.

trước khi chép kinh địa tạng nên làm gì?

Trước khi sao chép Kinh Địa Tạng, Phật tử cần chuẩn bị tâm thế thanh tịnh và không gian trang nghiêm. Điều này thể hiện sự tôn trọng đối với Tam Bảo, đặc biệt là Giáo Pháp quý báu.

Trong quá trình sao chép, mỗi chữ cần được đọc và viết một cách chậm rãi, cẩn thận để tránh sai sót. Đồng thời, nên suy ngẫm về những lời dạy và cố gắng ghi nhớ để áp dụng vào cuộc sống.

Chúng ta sẽ nhận ra rằng, việc sao chép kinh vô cùng ý nghĩa. Nó không chỉ giúp hiểu sâu nội dung mà còn áp dụng vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong Kinh Địa Tạng có dạy: “Ai sao chép hoặc vẽ hình Bồ Tát sẽ được phước báo vô lượng”. Do đó, đây thực sự là một hành động ý nghĩa, mang giá trị sâu sắc.

nen lam gi truoc khi chep kinh dia tang

lời phát nguyện trước khi chép kinh địa tạng

Chí tâm quy mạng lễ

 • U Minh giáo chủ bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.
 • Lạy đức từ bi đại giáo chủ!
 • “Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
 • Cõi nước phương Nam nổi mây thơm.
 • Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ.
 • Mây xinh, mưa báu số không lường.
 • Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.
 • Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
 • Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!
 • Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
 • Mười phương Bồ tát chung tin tưởng.
 • Nay con sẵn có thiện nhơn duyên.
 • Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:
 • Lòng từ do chứa hạnh lành.
 • Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn.
 • Trong tay đã sẵn gậy vàng.
 • Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh.
 • Tay cầm châu sáng tròn vành.
 • Hào quang soi khắp ba ngàn Ðại Thiên.
 • Diêm Vương trước điện chẳng hiền.
 • Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
 • Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.
 • Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
 • Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Nguyện hương

 • Nguyện mây hương mầu này.
 • Khắp cùng mười phương cõi.
 • Cúng dường tất cả Phật.
 • Tôn pháp, các Bồ tát.
 • Vô biên chúng Thanh văn.
 • Và cả thảy Thánh hiền.
 • Duyên khởi đài sáng chói.
 • Trùm đến vô biên cõi.
 • Xông khắp các chúng sinh.
 • Ðều phát Bồ đề tâm.
 • Xa lìa những nghiệp vọng.
 • Trọn nên đạo vô thượng.
 • Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Phát nguyện

 • Lạy đấng Tam giới Tôn.
 • Quy mạng mười phương Phật.
 • Nay con phát nguyện rộng.
 • Thọ trì kinh Ðịa Tạng.
 • Trên đền bốn ơn nặng.
 • Dưới cứu khổ tam đồ.
 • Nếu có kẻ thấy nghe.
 • Ðều phát bồ đề tâm.
 • Hết một báo thân này.
 • Sanh qua cõi Cực Lạc.
 • Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Kệ khai kinh

 • Pháp vi diệu rất sâu vô lượng.
 • Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp.
 • Nay con thấy nghe được thọ trì.
 • Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
 • Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:
 • Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
 • Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.
 • Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Hướng dẫn tác bạch trước khi chép bài Kinh Địa Tạng

Con là: (tên)
Pháp danh: (nếu có)

 • Con xin quy y Tam Bảo. Con xin tụng kinh, trì chú và làm các việc thiện để hồi hướng phước đức cho gia đình và người thân còn sống.
 • Con nguyện dâng công đức này đến Phật, Bồ Tát để cầu cho tổ tiên, ông bà được siêu thoát.
 • Con cũng hồi hướng cho những người đã khuất, những ai qua đời vì tai nạn, bệnh tật, thiên tai. Mong họ được giải thoát khổ đau, sớm vãng sanh về cõi Phật.
 • Nguyện cho tất cả chúng sinh, kể cả kẻ thù trong quá khứ đều được nghe Phật pháp, sám hối nghiệp chướng và vãng sanh Tịnh Độ.
 • Con cầu nguyện được lòng từ bi của Tam Bảo gia hộ cho con và chúng sanh luôn có tâm từ ái, khiêm cung như cỏ rác.
 • Cuối cùng, con nguyện sau khi mãn báo thân này, con và tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
 • Nam mô A Di Đà Phật.

Câu Hỏi Liên Quan Đến Chép Kinh Địa Tạng

Đối với những người mới bắt đầu hành trì, việc chọn lựa những bộ kinh phù hợp sẽ giúp quá trình tu tập đạt hiệu quả cao hơn. Dưới đây là một số gợi ý:

 • Nên chọn các bộ kinh có ngôn ngữ dễ hiểu, câu chuyện minh họa rõ ràng để dễ áp dụng vào thực tiễn cuộc sống như Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Cầu Con, Kinh Sám Hối…
 • Có thể chọn kinh phù hợp với mục đích, nguyện vọng của bản thân như Kinh Địa Tạng để cầu báo hiếu; Kinh Sám Hối để sửa sai lầm; Kinh Dược Sư để cầu sức khỏe…
 • Một số kinh ngắn gọn, dễ ghi nhớ như kinh Hồng Danh, kinh Cầu An, kinh Vu Lan Báo Hiếu… cũng phù hợp để bắt đầu.
 • Khi chép, nên thành tâm, tập trung và hồi hướng cho những điều đang cầu nguyện.

Như vậy, người mới có thể linh hoạt chọn các bộ kinh phù hợp để chép. Điều quan trọng là thực hành với thái độ thành tâm và tập trung. Qua đó, việc chép kinh sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp bước đầu hiểu và thực hành theo lời Phật dạy.

Chép Kinh Địa Tạng mang lại nhiều giá trị và ích lợi, không chỉ đơn thuần là một hành động tôn trọng đối với Phật pháp:

 • Tăng cường hiểu biết về Kinh Địa Tạng: Quá trình chép kinh giúp đọc, suy ngẫm và hiểu sâu hơn nội dung.
 • Rèn luyện sự tập trung và kiên nhẫn: Yêu cầu tập trung cao độ vào từng chữ, dòng kinh.
 • Cơ hội thực hành thiền, tĩnh tâm: Quá trình chăm chú khi chép kinh có tác dụng như một phép thiền định.
 • Góp phần bảo tồn kinh điển Phật giáo: Giúp lưu truyền, bảo tồn những giá trị tinh hoa.
 • Xây dựng niềm tin và lòng kính trọng đối với Phật pháp.
 • Thúc đẩy lòng từ bi, trí tuệ và ý thức cống hiến cho đạo Phật.

Như vậy, việc chép Kinh Địa Tạng sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn, giúp người thực hiện tiến bộ trên con đường tu tập.

Lời Kết

Như một cách thể hiện lòng thành kính và khát khao hiểu biết Phật pháp, chép kinh Địa Tạng là một hoạt động thiêng liêng, đồng thời giúp chúng ta tìm thấy nguồn an lạc và sự hoàn thiện trong từng chữ viết. Đừng quên theo dõi trang chủ của Tâm Linh 360 để cập nhật nhiều kiến thức tâm linh mới nhất nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *