Kinh Chú Đại Bi 21 biến – chữ to tiếng Việt, tiếng Phạn 2023

By Ngọc Khánh Updated on

Chú Đại Bi 21 biến đã trở thành nguồn cứu trợ và giúp đỡ cho chúng ta. Với sự linh nghiệm và hiệu quả của bài chú, ta có thể trải qua những khó khăn và đạt đến sự an lạc. Lời nguyện và lòng thành khẩn khi niệm chú giúp chúng ta tiến gần hơn tới giác ngộ và tự do. Hãy đọc bài viết hôm nay của Tamlinh360.com để hiểu rõ hơn nhé!

chu dai bi 21 bien tieng phan

Bài kinh chú đại bi 21 biến – chữ to tiếng Phạn, Việt

Chú Đại Bi 21 Biến – Chữ To đạo Phật được trì tụng để cầu nguyện cho chúng sinh được an vui và tiêu trừ bệnh tật. Đó cũng là tiêu trừ mọi ác nghiệp, tiêu trừ chướng ngại. Nó giúp đạt đến mọi thiện căn, diệt trừ sợ hãi. Làm giàu, sống lâu hơn và biến mọi mong muốn của bạn thành hiện thực.

Lời nhạc Chú Đại Bi 21 biến- tiếng Phạn

Chú đại bi có nhắc đến tụng Thanh Cảnh Quán Âm. Theo Kinh Đại Bi Tâm Dharan, Bồ tát Quán Thế Âm đã trì chú này cho chư Phật, Bồ tát, chư thiên và các vị vua đến yết kiến:

loi nhac chu dai bi 21 bien tieng phan

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Chú Đại Bi là một thần chú phổ biến với Bồ Tát Quán Thế Âm. Tụng chú này để bảo vệ, thanh lọc và gia trì. Tụng Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, hay còn có tên gọi khác là Tâm Đại Bi.

Bài chú giúp hóa giải bệnh tật, trừ bỏ nghiệp chướng và mang lại hạnh phúc. Ngôn ngữ Phạn ảnh hưởng đến tâm trí và có hiệu ứng dịu tâm trí tốt hơn. 

Tụng kinh Phật chú giúp tiêu trừ tội chướng và đem lại bình an cho tâm hồn. Trong quá khứ, chúng sinh trì tụng Đại Thần chú tiếng Phạn để có cuộc sống hạnh phúc. 

Hiểu chú Đại Bi giúp bạn sáng tỏ được nhiều điều khác nhau cũng như là đối xử tốt với mọi người. Tụng chú cũng giúp sáng suốt và thông thoáng đầu óc. Bên cạnh đó, Bồ Tát Quán Thế Âm bảo hộ và mang đến tâm trạng tích cực, yêu thương và hạnh phúc.

Link tải Chú Đại Bi tiếng Phạn PDF 21 biến tại đây.

Chú Đại Bi tiếng Việt chữ to 21 biến

Dưới đây là bài chú đại bi lời Phật dạy được dịch từ tiếng Phạn sang âm Hán ra âm Việt được sử dụng chính thức trong các kinh điển và nghi lễ hát văn phổ biến ở Việt Nam và hải ngoại.

chu dai bi tieng viet chu to 21 bien

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.

Chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt là câu thần chú từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn, Tâm Đại Bi, Kinh Đà Ra Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diễn giải kinh này trước tất cả chư Phật, Bồ tát, chư thiên và các vị vua. 

Chú Đại Bi là miệng vàng của Bồ tát Quán Thế Âm, giải trừ nghiệp chướng và đem lại lợi ích cho chúng sinh. Việc trì tụng chú này cần sự tịnh tâm và chân thành. Người Phật tử cần chuẩn bị tâm bằng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh. 

Chú Đại trì tụng 21 biến tương đương đọc kinh 21 lần. Trước khi trì tụng, người Phật tử cần tịnh tâm và chuẩn bị tâm với ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Đồng thời, họ nên ngồi ngay ngắn, như khi ngồi trước Phật. 

Lời Kết

Chắc hẳn rằng, bạn đã biết được nội dung bài Chú Đại Bi 21 biến tiếng Phạn cũng như là tiếng Việt thông qua bài viết này của Tâm Linh 360. Niệm bài chú là phương pháp giúp chúng ta vượt qua đau khổ và tìm thấy hạnh phúc. Hãy cố gắng siêng năng trì tụng chú và đặt lòng yêu thương và niềm tin vào nó, để chúng ta có thể tiến tới giác ngộ và có cuộc sống an yên nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *