Đức Phật Dược Sư là ai? Bật mí 12 đại nguyện của Ngài

By Ngọc Khánh Updated on

Phật Dược Sư là ai? Bản nguyện của Dược sư Như Lai là chữa lành mọi bệnh tật về thân tâm của chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi bể khổ sinh tử. Vì Ngài có hạnh nguyện thanh tịnh như vậy nên trên thân Ngài hiện ra ánh sáng trong suốt thanh tịnh như lưu ly vô ngại. Cùng tìm hiểu sâu hơn về nhân vật này qua bài viết dưới đây của Tâm Linh 360 nhé!

duc phat duoc su la ai

Phật Dược Sư là ai?

Ngài là Đức Phật biết tất cả y học trong thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể chữa lành mọi bệnh tật và đau khổ của chúng sinh, những cơn mê lầm ảo tưởng do tham, sân, si gây ra.

 • Tiếng Phạn: Bhaisajyaguru
 • Chữ Hán: 藥師佛
 • Tiếng Anh: Medicine Buddha

Còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật.

Bản nguyện của Ngài là “cứu tất cả bệnh khổ cho chúng sinh” nên Ngài còn được gọi là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

Quốc độ của Ngài là cõi Tịnh Lưu Ly tọa lạc ở phương Đông.

Tên gọi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của tên gọi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là gì? Có đặc biệt gì trong các tông phái Phật giáo? Cụ thể như sau:

ten goi phat duoc su luu ly quang nhu lai co y nghia gi
 • Dược nghĩa là thuốc, Sư là thầy: Đức Phật này là một đại thầy thuốc, có thể trị được mọi bệnh tật của chúng sinh.
 • Lưu Ly là một chất trong suốt có thể nhìn thấy từ bên trong và có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Lưu Ly là tên của cõi Dược Sư, gọi là thế giới Lưu Ly và Ngài là giáo chủ. Thân Ngài cũng là chất lưu ly, trong ngoài đều sáng trong, thanh tịnh.
 • Quang là ánh sáng, thân của Dược Sư Như Lai không những trong suốt mà còn tỏa sáng, là đại quang minh tạng.
 • Như Lai là một trong mười tôn hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư là gì?

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về hành trạng của Đức Phật để tất cả chúng hữu tình vào đời sau, tức là chúng ta hiện nay biết được phương hướng tu tập.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni vừa nhận xét, thấy rằng Đức Phật Dược Sư rất quan trọng đối với chúng sinh trong đời sau, nên Ngài bắt đầu giảng Kinh Dược Sư, nói rằng từ đây phương Đông, cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, giáo chủ nơi này là Đại Y Vương Phật. 

12 dai nguyen cua duc phat duoc su la gi

Ở phương Tây có Phật A Di Đà, cho nên chúng ta ở giữa hai thế giới này.

Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư đã xây dựng thế giới của mình với 12 lời nguyện, nếu lời nguyện này được thực hiện thì thế giới của Ngài sẽ thành hình. Vì vậy, ngài thực hành Bồ tát đạo với một mục đích và do đó cố gắng đạt đến cứu cánh.

 • Đại nguyện thứ nhất: Nguyện khi con chính giác, thân con sáng ngời chói lọi, chiếu soi vô lượng thế giới, có 32 tướng lạ, 80 vẻ đẹp. Đây là cách cơ thể ta làm cho tất cả chúng sinh cùng giống như ta.
 • Đại nguyện thứ hai: Khi ta chính quả Bồ-đề, thân ta sẽ như ngọc lưu ly, thanh tịnh sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Chúng sanh nếu có ai hôn ám, thì nhờ ánh sáng của ta làm tất cả các loại công việc theo ý muốn.
 • Đại nguyện thứ ba: Khi chứng được Bồ-đề, sẽ đem trí tuệ và phương tiện vô lượng vô biên, để giúp đỡ chúng sinh được mãi mãi thu dụng.
 • Đại nguyện thứ tư: Khi ta đắc đạo Bồ-đề, tất cả chúng sanh đi theo các đạo khác đều được an lập trong đạo Bồ-đề.
 • Đại nguyện thứ năm: Khi ta chứng đạo Bồ-đề, tất cả chúng sanh đều tu hành thanh tịnh, không ai phạm giới làm điều ác.
 • Đại nguyện thứ sáu: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ-đề, những chúng sinh tàn tật, bệnh tật xấu xí, đều được đầy đủ ngay lành tốt đẹp.
 • Đại nguyện thứ bảy: Rằng khi ta chứng đạo Bồ-đề, những chúng sinh sợ hãi, nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, khi nghe đến danh hiệu của ta, sẽ được tràn đầy bình an.
 • Đại nguyện thứ tám: Khi ta đắc đạo Bồ-đề, những người có thân nữ đều được chính Pháp.
 • Đại nguyện thứ chín: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ-đề, tất cả chúng sanh thoát khỏi lưới mà tu Bồ Tát hạnh.
 • Đại nguyện thứ mười: Khi ta đắc đạo Bồ đề, tất cả chúng sinh nào bị trừng phạt, giam cầm hay bị tổn hại thì được phúc lợi của ta mà được giải thoát hết cả.
 • Nguyện thứ mười một: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ-đề, nếu có chúng sanh đói khát, làm các việc ác, ta sẽ làm cho họ được no đủ, biết vị đạo.
 • Nguyện thứ mười hai: Nguyện khi tôi chứng đạo Bồ-đề, nếu chúng sanh nào rét mướt thì ta sẽ cho họ ấm no cơm áo như ý.

Trì tụng và thờ cúng Đức Phật Dược Sư

Tượng Phật Dược Sư thường được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải cầm ấn chú nguyện. Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca (họ hàng với Đề Bà Đạt Đa) và Phật A Di Đà, trong đó Phật Dược Sư đứng bên trái và Phật A Di Đà đứng bên phải. 

Trong Kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta có thể đọc được 12 lời nguyện của Ngài, nguyện cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát (như Phật Mẫu Chuẩn Đề,…), 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.

Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được tôn kính rộng rãi.

tri tung va tho cung duc phat duoc su

Về công phu trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, tuy có nhiều danh hiệu nhưng trì niệm hồng danh thường là Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hay Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Còn về công năng của việc trì niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thực tế là không thể nào nghĩ bàn. Theo kinh Dược Sư Như Lai, đại dụng của danh hiệu Phật Dược Sư, thường có năm vấn đề:

 • Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng lòng mình, không còn tham lam ích kỷ, chỉ lo tích trữ cho riêng mình, và luôn chia sẻ, khen ngợi, thực hành bố thí.
 • Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi đã gây ra, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa. Và phát nguyện sống có đạo đức, lương thiện theo chánh pháp.
 • Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp tật đố kỵ mà người khác phải chịu những hình phạt thấp hèn khổ đau. Niệm Phật Dược Sư sẽ dẫn dắt hành giả phát tâm tu tập, diệt khổ và đạt giải thoát.
 • Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán hận dẫn đến hành động tự tiêu diệt lẫn nhau. Nhờ niệm hồng danh Dược Sư mà được hóa giải. Không những không làm tổn thương nhau mà còn thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng nhau.
 • Được sinh Cực lạc hay các sự chuyển sinh khác: Đối với hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà và mong cầu vãng sanh Cực Lạc thì niệm Phật Dược Sư là một trợ duyên rất quan trọng.
  • Chư Phật, Bồ tát của Pháp hội Dược sư luôn trợ hóa Phật A Di Đà và tiếp dẫn chúng sinh về cõi cực lạc. Hơn nữa, nhờ công đức tu tập Thánh hiệu của Đức Phật Dược Sư, hành giả được đền đáp đầy đủ và sinh vào những thế giới an lạc.
  • Bên cạnh đó, nhờ sức mạnh của bổn nguyện Đức Phật Dược Sư, chúng sinh nào hộ trì danh hiệu của Ngài sẽ thoát khỏi mọi bệnh tật, đau khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

7 vị Phật Dược Sư mà bạn nên biết

Đức Phật Dược Sư là một bậc giác ngộ với lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Ông thường được họa là cầm thuốc trong tay trái và tay phải giữ Ấn thí nguyện. 7 vị Phật Dược Sư là ai?

7 vi phat duoc su ma ban nen biet

Theo Kinh Dược Sư Như Lai, có 7 tướng trong danh sách Phật trong Phật giáo Phật Dược Sư, đó là:

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai.
 • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai.
 • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai.
 • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai.
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.
 • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai.
 • Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Một số câu hỏi thường gặp về Phật Dược Sư

Để nhận biết được Phật Dược Sư thì bạn có thể chú ý đến những đặc điểm sau:

 • Ông thường được miêu tả trong tư thế ngồi, mặc ba áo choàng của một nhà sư Phật giáo, để hở ngực, trên ngực thường có hình chữ vạn. 
 • Phật Dược Sư tay cầm gì? Trong tay Đức Phật cầm một lọ mật hoa màu lưu ly và tay phải đặt trên đầu gối phải, giữ thân cây Aruna hoặc Myrobalan giữa ngón cái và ngón trỏ.

Thần chú Dược Sư là: 

“Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. 

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. 

Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.

Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.”

Lời Kết

Như vậy, bài viết hôm nay của Tamlinh360 đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin liên quan đến Phật Dược Sư. Hy vọng rằng, quý gia chủ sẽ thu thập được nhiều nội dung hữu ích và có giá trị. Đừng quên theo dõi và ủng hộ chúng tôi nhiệt tình nhé! Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *