Kinh Chú Đại Bi 5 biến chữ to, dễ đọc cho Phật tử

By Ngọc Khánh Updated on

Bạn đang tìm hiểu về Chú Đại Bi 5 biến, một phiên bản đặc biệt của kinh Chú Đại Bi với 84 câu tiếng Việt – chữ Phạn? Đây là một lời bài kinh trong đạo Phật, thường được trì chú để niệm Phật và vãng sanh.

Nếu bạn muốn đọc nhanh kinh chú này thì có thể xem YouTube ngay trên smartphone của bạn. Đọc bài viết sau của Tamlinh360 để hiểu rõ hơn nhé!

chu-dai-bi-5-bien-chi-tiet

Chú Đại Bi 5 biến là gì?

Chú Đại Bi 5 biến là một phiên bản đặc thù của kinh Chú Đại Bi, được trì tụng năm lần. Điều này có nghĩa là hành giả có thể lặp lại kinh này năm lần hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào mục tiêu tu tập và điều kiện cá nhân như thời gian và sức khỏe. 

Sự đa dạng trong số lần trì tụng giúp Phật tử có thêm lựa chọn trong việc tu tập, từ 3 lần, 5 lần, 7 lần, 21 lần, 49 lần hay 108 lần…

Lời kinh Chú Đại Bi 5 biến

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nếu như quý gia chủ muốn “sở hữu” bài kinh này thì hãy truy cập link sau nhé: Link tải bài Chú Đại Bi 5 biến.

Khi nào nên tụng Chú Đại Bi 5 biến?

Thời điểm lý tưởng để trì tụng Chú Đại Bi 5 biến là hàng ngày, theo như hướng dẫn trong kinh. Hành giả nên tu tập kinh này ít nhất năm lần mỗi ngày, và nếu có khả năng, có thể tăng số lần lên 21, 49 hoặc thậm chí 108 lần. 

Theo Quyển thượng kinh Thiên Nhã Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú, khi trì tụng 108 lần, người tu sẽ đạt được thanh tịnh và loại bỏ mọi phiền não và tội chướng.

Chú Đại Bi, còn được biết đến với tên gọi “Đại bi tâm Đà ra ni”, là phương pháp tu tập do Bồ Tát Quán Thế Âm hướng dẫn. Mục đích của việc trì tụng kinh này không chỉ là cứu cánh chúng sanh mà còn giúp giảm bớt các nghiệp lực tham sân si, đồng thời tiến tới sự an lạc và mục tiêu cá nhân.

Cách niệm chú đại bi 5 biến

Cách thực hiện niệm Chú Đại Bi 5 biến đúng phương pháp có yếu tố quan trọng trong việc đạt được hiệu quả tu tập. Theo giáo lý Phật giáo, không có sự việc nào xảy ra ngẫu nhiên; mọi sự kiện đều tuân theo luật nhân quả. Chú Đại Bi được coi là thần chú có khả năng giúp chúng sanh vượt qua khổ đau và ác nghiệp.

Đối với Phật tử tại gia, Chú Đại Bi 5 biến là lựa chọn tốt vì nó ngắn gọn và dễ hiểu. Trong quá trình trì tụng, yếu tố quan trọng là duy trì thái độ trang nghiêm, mặc đẹp và giữ gìn vệ sinh cá nhân, cũng như khấn nguyện với tâm thành.

Trước khi bắt đầu trì tụng, Phật tử cần xác định số lần trì tụng và sử dụng tràng hạt chuỗi để đếm, có thể là 18 hoặc 108 hạt. Phương pháp trì tụng có thể là tụng lớn tiếng, nhép miệng, hoặc niệm thầm.

Quá trình trì tụng thường bắt đầu với lời dẫn nhập, có thể là Pháp Giới hoặc Tam Nghiệp, và kết thúc bằng bài Hồi hướng và lời nguyện cầu, tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân của người tu.

Như vậy, để tìm hiểu sâu hơn về Chú Đại Bi 5 biến, bạn có thể tham khảo các video hướng dẫn trên YouTube hoặc ứng dụng trên smartphone. Việc trì chú này không chỉ giúp bạn vãng sanh mà còn mang lại sự an lạc và trí thoát trong cuộc sống. Đừng quên theo dõi trang chủ của Tâm Linh 360 thường xuyên nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *