Kinh Chú Đại Bi 108 biến có chữ, linh ứng, giải tỏa khổ đau

By Ngọc Khánh Updated on

Chú Đại Bi 108 biến là một phần quan trọng của việc tụng kinh Phật. Bài chú này bao gồm 84 câu tiếng Phạn và lời kinh có phiên âm tiếng Việt, giúp bạn dễ dàng trì tụng và niệm Phật. Nếu bạn đang quan tâm đến ý nghĩa và linh ứng của bài chú đạo Phật, hay cách đọc kinh qua file PDF tiếng Anh và tiếng khác thì theo dõi bài viết sau của Tamlinh360.com nhé!

chu dai bi 108 bien day du

Chú Đại Bi 108 biến là gì?

Chú Đại Bi 108 biến là một phương pháp trì tụng kinh Phật đặc biệt, trong đó bài kinh Chú Đại Bi được tụng đi tụng lại tổng cộng 108 lần. Bài kinh này gồm 84 câu tiếng Phạn và thường được phiên âm sang tiếng Việt để giúp người niệm dễ dàng hơn. 

Mỗi lần tụng kinh được gọi là một “biến,” và khi trì tụng 108 biến, người niệm có cơ hội tập trung sâu vào ý nghĩa của từng câu chữ, đồng thời cảm nhận sự linh ứng và thanh tịnh mà bài kinh mang lại.

Trì tụng Chú Đại Bi 108 biến được cho là có khả năng thanh tịnh tâm hồn, tiêu trừ các phiền não và tội chướng, giúp người niệm đạt được sự an lạc và thậm chí là vãng sanh vào cõi Phật. Đây là một phương pháp niệm Phật được rất nhiều Phật tử áp dụng và tin tưởng.

Nội dung bài kinh Chú Đại Bi 108 biến đầy đủ

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát 
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da.
Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế
đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na
Ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha.
Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha.
Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha.
Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.

Link tải file PDF lời Chú Đại Bi 108 biến

Nếu như bạn muốn tải lời kinh Chú Đại Bi 108 biến dạng PDF thì có thể truy cập link sau: Link tải file PDF chú Đại Bi 108 biến.

Lời Kết

Như vậy, kinh Chú Đại Bi 108 biến không chỉ là một phương pháp niệm Phật, mà còn là cầu nối giữa con người và thế giới tâm linh. Bằng cách trì tụng 108 biến, bạn có cơ hội thanh lọc tâm hồn và đạt được sự an lạc trong cuộc sống. Đừng quên theo dõi Tâm Linh 360 để hiểu thêm về phiên âm và ý nghĩa của từng câu chữ nhằm có trải nghiệm tâm linh đầy đủ nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *