Bài Cúng, Văn Khấn Sám Hối Tứ Phủ Mới Nhất 2023

By Ngọc Khánh Updated on

Văn khấn sám hối tứ phủ là một trong những phong tục thờ cúng có quan hệ liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành Mẫu của người Việt. Tuy nhiên, rất ít người hiểu ý nghĩa của tục lệ này cũng như cách đọc bài văn khấn đúng khi đi lễ tại đền, phủ. Để biết thêm cách chuẩn bị mâm lễ cúng tứ phủ thì hãy cùng Tamlinh360.com tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây!

bai van khan sam hoi tu phu

Tìm hiểu phong tục thờ cúng Tứ phủ

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam, người dân ở mỗi vùng miền đều có tín ngưỡng riêng. Ở các làng xã đều có đình, đền, miếu, phủ để thờ các vị thần. Theo tín ngưỡng dân gian, các vị thần, thánh, đế đều có công dựng nước và giữ nước.

Những người đến đền chùa với những hành vi tín ngưỡng luôn mong muốn các vị thần linh che chở cho mình và gia đình khỏi những tai nạn. Mọi người đều được an toàn, thịnh vượng và ăn năn và thoát khỏi tội lỗi. Cụ thể tứ phủ công đồng bao gồm:

  • Thiên Phủ : Mẫu thượng thiên cai quản bầu trời, làm chủ các hiện tượng tự nhiên mưa, chớp, gió, giông.
  • Nhạc phủ : Mẫu thượng ngàn trông coi núi rừng, bố thí của cải vật chất cho chúng sinh.
  • Thủy Phủ: Mẫu thoải cai quản sông nước, giúp cho mùa màng bội thu (làm ruộng và đánh cá)
  • Địa phủ: Mẫu địa cai quản trái đất, là nguồn sống của vạn vật.

Hầu hết các ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam đều thờ các vị thần của tứ phủ. Tại điện Hòn Chén, Huế, Thiên Y A Na, một nữ thần cổ của người Chăm, đã lọt vào hệ thống tứ cung và được tôn thờ là Mẫu Thiên. Đồng thời, nhiều tài liệu cho rằng ở phía bắc, Thiên Mẫu là bà chúa Liễu Hạnh, cũng được coi là Mẫu Đất.

tim hieu phong tuc tho cung tu phu

Văn khấn tứ phủ tại nhà đơn giản

Dưới đây là một mẫu bài văn khấn dễ đọc, dễ nhớ được rất nhiều nhang đệ chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn:

Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy: ………..
Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………
Hôm nay, chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (dâng gì kêu nấy, tránh kêu nhầm phạm phải đại tội). Xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua.
Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài. Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau:(trình bày những khó khăn đang gặp phải).
Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ …( tên thần) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

Văn khấn sám hối tứ Phủ đầy đủ cho các thầy Đồn

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.
Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên, Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.
Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn,Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ, Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai.
Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.
Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều.
Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường
Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ, Chúa Đệ Tam Lâm Thao, Tiên Chúa Thác Bờ.
Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà
Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám. Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.
Con lạy Tôn Quan Điều Thất.
Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Tiên La
Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
Chầu Cửu Sòng Sơn
Chầu Mười Đồng Mỏ
Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ
Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng
Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng
Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô
Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm
Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn
Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín. Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải. Con lạy cô Bé Bản Đền, Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.
Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành. Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền.
Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng.
Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.
Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………
Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…
Nhân …………..
Đệ tử con nhất tâm một lòng, nhất tòng một đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành. Đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái). Trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.
Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối. Phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi.
Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh. Cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!
Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán……Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ. Trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Ngoài bài văn khấn sám hối tứ phủ thì bạn cũng có thêm tham khảo thêm một số mẫu bài văn khấn hay khác như: Văn khấn mượn tuổi làm nhà, văn khấn lau dọn bàn thờ.

Mâm lễ cúng tứ phủ

Tùy vào kinh tế gia đình cũng như văn hóa vùng miền mà mỗi địa điểm sẽ có cách chuẩn bị mâm cúng khác nhau. Điều quan trọng nhất là sự chân thành của mỗi người. Dưới đây là một số ưu đãi bạn có thể tham khảo:

Lễ chay: Bao gồm có hoa, trái cây tươi, chè, phẩm oản… và lễ vật cúng dường chư Phật, Bồ Tát (nếu có), cũng dùng để dâng lễ lên Thánh Mẫu.

Lễ mặn: Nếu được dùng các món chay tạo hình các món mặn như chả, heo, gà, giò,… sẽ phù hợp hơn hạn chế phải sát sanh.

Đồ cúng sống: Không dùng đồ sống cúng quan Ngũ Hổ, Thanh Xà, Bạch Xà đặt ở dưới Tứ phủ.

Lễ ban thờ cô, thờ cậu: các lễ cúng này sẽ chuẩn bị hoa quả, gương, lược… Bạn phải chọn những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ em. Những món quà này thường rất tinh tế và xinh xắn, được gói trong những chiếc túi nhỏ xinh.

Cỗ Sơn Trang: Nên cúng chay đặc sản của Việt Nam. Các loại xôi chè cũng rất thích hợp cho lễ cúng này. Ngoài ra, bạn cũng không nên cúng cua, ốc, lươn, ớt, chanh… sẽ gây ra sự bất kính.

Lễ Thành Hoàng, Thư điền: Dâng đồ chay để tăng phúc và chứng giám cho lời cầu nguyện.

mam le cung tu phu

Lưu ý khi đọc văn khấn sám hối tại Đền

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi đọc văn khấn sám hối tại đền, phủ:

  • Khi bạn cầu nguyện, bạn phải quỳ xuống. Chỉ nên đứng dậy và thực hiện nghi lễ trong trường hợp không còn chỗ ngồi.
  • Hãy chắp tay với sự cung kính và chân thành. Tập trung sự chú ý của bạn vào mỗi lời cầu nguyện. (Lưu ý: Bạn có thể mở mắt để cầu nguyện, nhưng bạn phải nhìn vào thần tượng.)
  • Khi khấn, nhớ ghi tên vị thánh cai quản chùa.
  • Trình bày với càng nhiều chi tiết càng tốt. Đặc biệt là những gì bạn cần phải cầu nguyện.
  • Khi tiên khấn thì bạn phải khấn trước ban vị Thánh chủ đền hoặc ban Công Đông sau đó với tới các ban khác.
  • Khi bạn bắt đầu ước nguyện, bạn nên cầu nguyện với các vị Phật, tiên và thánh, những người vĩ đại hơn chủ nhân của ngôi đền trước đó.
luu y khi doc van khan sam hoi tu phu

Như vậy, Tamlinh360.com đã hướng dẫn cách bày mâm cúng và đọc văn khấn sám hối tứ phủ chi tiết và đầy đủ nhất. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn khi đi chùa, phủ hay thờ cúng tại gia. Theo dõi trang chủ của chúng tôi để tìm thêm nhiều bài viết hay và thú vị.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *