Lịch Công Giáo Tháng 11 Năm 2023 – Tháng Linh Hồn Công Giáo

Bài viết sẽ tóm tắt những điểm nổi bật của lịch công giáo tháng 11 như các thánh lễ, các ngày kính nhớ, và các dịp lễ đặc biệt. Bạn đọc sẽ biết được ý nghĩa và tầm quan trọng của từng ngày lễ để có thể tham dự hoặc tưởng nhớ một cách trọn vẹn. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp ích cho bạn trong tháng 11 theo lịch công giáo. Cùng Ngọc Khánh và team tamlinh360 tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
lich cong giao thang 11 nam 2023 moi nhat

Lịch Công giáo tháng 11 năm 2023

Lịch phụng vụ Công giáo, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống thiêng liêng của cộng đoàn giáo dân Kitô hữu. Chính vì vậy những hoạt động, nghi lễ diễn ra mỗi tháng trong năm đều có những ảnh hưởng và tượng trưng riêng đối với các giáo phận. Vậy tháng 11 sẽ có những tin mừng, lời Chúa, loại lễ, Kinh Thánh – các bài đọc gì? 

Ngày 1/11/2023

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Các thánh nam nữ, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (1861); và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính), thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn), cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

Ngày 2/11/2023

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 • Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.
 • Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).
 • Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì và lễ Ba).

Các Bài đọc gợi ý

 • Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
 • Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.
 • Lễ Ba: 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
 • Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và Linh mục đã qua đời.

Ngày 3/11/2023

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

 • Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.
 • Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (1860), Tử đạo.
 • Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

Ngày 4/11/2023

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

 • Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ
 • Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

Ngày 5/11/2023 – chúa nhật

 • Ca vịnh tuần IV.
 • Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (1862), Tử đạo.
 • Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.
 • Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Ngày 6/11/2023

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

Ngày 7/11/2023

 • Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (1773).
 • Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (1773), Tử đạo.
 • Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Ngày 8/11/2023

 • Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (1840).
 • Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (1840).
 • Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (1840).
 • Thánh Mac-ti-nô Thọ, Trùm họ (1840).
 • Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).
 • Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 9/11/2023

 • CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính
 • Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.
 • Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1 Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10/11/2023

 • Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
 • Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

Ngày 11/11/2023

 • Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ
 • Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

Ngày 12/11/2023 – chúa nhật

 • Ca vịnh tuần I.
 • Bài đọc Chúa Nhật XXXII Thường Niên:
 • Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18 (hoặc 1 Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.
 • Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).
 • Không cử hành lễ thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.
 • Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Ngày 13/11/2023

 • Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

Ngày 14/11/2023

 • Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (1861), Tử đạo.
 • Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

Ngày 15/11/2023

 • Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (1861), Tử đạo.
 • Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

Ngày 16/11/2023

 • Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.
 • Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.
 • Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

Ngày 17/11/2023

 • Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ
 • Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

Ngày 18/11/2023

 • Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rô-ma.
 • Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
 • Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

Ngày 19/11/2023 – Chúa Nhật

 • Ca vịnh tuần II.
 • Bài đọc Chúa Nhật XXXIII Thường Niên:
 • Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).
 • Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).
 • Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.
 • Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Ngày 20/1/2023

 • Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (1837), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).
 • 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

Ngày 21/1/2023

 • Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ
 • Lễ nhớ có bài đọc riêng:
 • Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22/1/2023

 • Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ
 • 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

Ngày 23/1/2023

 • Thánh Clêmentê I, Giáo Hoàng, Tử đạo.
 • Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.
 • 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

Ngày 24/1/2023

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng

 • Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.
 • Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (1838), Tử đạo.
 • 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Ngày 25/1/2023

 • Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.
 • Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
 • 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

Ngày 26/1/2023 – Chúa Nhật

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng

 • Ca vịnh tuần III.
 • Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.
 • Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (1839), Tử đạo.
 • Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.
 • Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Ngày 27/1/2023

 • Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.
 • Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

Ngày 28/1/2023

 • Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (1835), Tử đạo.
 • Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Ngày 29/1/2023

 • Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

Ngày 30/1/2023

 • THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính
 • Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.
 • Có thể cử hành lễ an táng.
 • Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (1835).
 • Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Ý nghĩa Công giáo trong tháng 11

Tâm tình của toàn thể Giáo hội, giáo phận, nhà thờ trào dâng trong tháng 11 để vinh danh ông bà tổ tiên, những người đã khuất trong cõi đời này và những vị đã về Nhà Cha. 

Thế nên đây cũng là một trong những nghi thức đức tin tương đối có ý nghĩa rất trọng đại trong lịch Công giáo của tất cả tín đồ của mọi Giáo phận. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về giáo lịch Phụng vụ Công giáo ở dưới đây nhé!

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Trong tháng 11 này, việc cầu nguyện theo Ý Đức Thánh Cha của toàn thể những giáo dân, tín đồ ở Việt Nam nói riêng và trên cả thế giới nói chung thì đó là Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.”

Trên trang chủ của chúng tôi, các bạn có thể tham khảo thêm một số giáo lịch khác ngoài tháng 11 như lịch Công giáo tháng 10, tháng 12,….

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: 

“Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030).

 “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

Đọc thêm: Xem Lịch Công Giáo Tháng 8 – Tháng Trái Tim Đức Mẹ Mới Nhất

Lời Kết

Lịch Công giáo tháng 11 đã được tamlinh360 tổng hợp và cung cấp đầy đủ trong nội dung bài viết trên, bao gồm các loại lễ tương ứng và lễ phục phù hợp. Mong rằng qua chia sẻ này của trang chủ chúng tôi thì các bạn giáo dân sẽ dễ dàng hơn trong việc tra cứu và tìm kiếm thông tin về giáo lịch Phụng vụ Công giáo.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *