Bài Cúng, Văn Khấn Phóng Sanh Chuẩn, Ngắn Gọn Trong Năm 2023

By Thầy Tú Bình Chánh Updated on

Văn khấn phóng sanh là gì? Phóng sinh là một hành động đẹp mang ý nghĩa nhân văn của người Việt Nam. Như vậy để hiểu hơn về việc phóng sanh mang lại ý nghĩa gì? Những điều cần biết khi thực hiện nghi lễ phóng sanh là gì? Thì hãy cùng Tamlinh360.com tìm hiểu ngay qua nội dung bài viết sau đây.

bai van khan phong sanh

Phóng sanh là gì?

Phóng sanh không còn là một cách diễn đạt mới đối với chúng ta, phóng sanh có thể hiểu là giải phóng, phóng thích, cứu những con vật bị giam cầm sắp bị tước đoạt mạng sống. Con vật dùng để phóng sinh không nhất thiết phải là con vật mà tùy vào mỗi người.

Trong quá trình phóng sinh, chúng ta phải tụng kinh để hồi hướng danh hiệu Phật cho những loài vật mà chúng ta đã phóng sinh.

Việc phóng sanh mang lại ý nghĩa gì?

Nghi thức cúng thí thực tại gia hay tại chùa là một ví dụ tiêu biểu cho những giáo lý căn bản mà đạo Phật dạy cho người Phật tử. Không sát sinh là thể hiện lòng từ bi đối với chúng sinh. Vì vậy, ngày rằm tháng Giêng hoặc các ngày lễ Phật Đản hay Tết cổ truyền là lúc mọi người thường cầu chúc bình an cho gia đình và bản thân.

Vì vậy, người dân thường tổ chức lễ phóng sinh cá, cua, chim… Phóng sinh là việc làm rất có ý nghĩa. Thể hiện sự bình đẳng và lòng nhân ái giữa con người và động vật đều có quyền sống. Hơn nữa, hành động phóng sinh còn đánh thức tinh thần của con vật. Đây là cơ hội để con giáp này sám hối nghiệp chướng.

Đây là lý do tại sao bạn thường thấy nghi lễ phóng sinh động vật thường có lễ che chở cho động vật trước khi phóng sinh. Phóng sinh là phát tâm làm điều thiện, cứu khổ cứu nạn, cứu chúng sinh qua cơn nguy khốn để họ được giải thoát. Do đó, không nhất thiết phải đợi đến những dịp quan trọng mới làm theo ý mình.

viec phong sanh mang lai y nghia gi

Điều cần biết về lễ phóng sinh

Phóng sinh không cần định trước và có thể diễn ra bất cứ lúc nào trừ rằm tháng bảy hay Tết ông Công ông Táo. Dưới đây là một số điều cần biết khi thực hiện nghi lễ phóng sanh:

  • Trước khi cúng tế phải chuẩn bị lễ vật và chọn con vật để hiến tế. Việc thả các sinh vật gây hại khác nên được hạn chế trong các khu vực của ao để không phá hủy môi trường sống của các sinh vật ở đó.
  • Nghi thức cơ bản của phóng sinh là chắp tay tưởng niệm, cung kính và gây sự chú ý của chúng sinh đang đau khổ trong tâm để phát khởi thiện chí mong muốn giải thoát họ.

Mẫu văn khấn phóng sanh đơn giản

Bài văn khấn thả cá chép đưa ông táo về trời ngày 23 tháng chạp

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Tín chủ con là:………………………..
Ngụ tại: …………………………………
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Mẫu văn khấn phóng sanh hay nhất

Sau đây là bài văn khấn phóng sinh được sử dụng nhiều nhất trong các nghi thức cúng phóng sinh, chim, cá và các động vật khác:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.
Con mua mạng nhưng chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Mẫu văn phóng sanh ốc

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Tiếp theo, đọc bài kệ Sám hối:
Chúng con đã tạo bao ác nghiệp
Đều vị ba độc tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả nay cầu xin sám hối
Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo
Con xin quay về nương tựa Phật
Con xin quay về nương tựa Pháp
Con xin quay về nương tựa Tăng
Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục
Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ
Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh
Chúng con đã về nương tựa Phật
Chúng con đã về nương tựa Pháp
Chúng con đã về nương tựa Tăng
Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.
Hồi hướng
Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:
Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Mẫu phóng sinh tại nhà

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

Bài kệ phóng sanh ngắn gọn ngoài trời

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.
Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….
Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.
Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.
Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

Cách phóng sanh đúng đơn giản tại nhà

Mặc dù phóng sinh là hành động từ cái tâm, tuy nhiên quý vị mong muốn tỏ bày đầy đủ ý nghĩa của lễ nghi này bằng cách tổ chức một buổi phóng sinh đơn giản tại nhà và thực hiện một số nghi thức nhất định. Các bạn có thể tham khảo các bước phóng sinh đơn giản dưới đây:

  • Trước khi thực hiện phóng sinh, quý vị có thể đặt con vật vào một vị trí trang trọng.
  • Đọc bài cúng phóng sinh, sau đó là hồi hướng công đức.
  • Cuối cùng, quý vị nên đưa con vật đến một nơi lý tưởng để chuẩn bị phóng sinh và thả về với thiên nhiên.
cach phong sanh dung don gian tai nga

Một số câu hỏi liên quan về lễ phóng sanh

Văn khấn phóng sanh có quan trọng đối với tâm linh hay không?

Phóng sinh là hoạt động nhân đạo thể hiện tấm lòng từ bi và thiện nguyện giúp đỡ chúng sinh khổ đau, vì vậy văn khấn phóng sinh có ý nghĩa quan trọng đối với tâm linh. Ngoài ra, nó còn giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương đối với các loài vật và tôn trọng môi trường sống.

Ai có thể thực hiện văn khấn phóng sanh?

Văn khấn phóng sanh có thể thực hiện bởi bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tôn giáo, chỉ cần có lòng từ bi và muốn giúp đỡ chúng sinh khổ đau.

mot so cau hoi lien quan ve le phong sanh

Bài viết trên đây của Tamlinh360.com đã cung cấp đến bạn một số bài văn khấn phóng sanh chuẩn nhất. Để biết thêm nhiều kiến thức mới về các mẫu văn khấn khác như Văn khấn bốc bát hương, Văn khấn ngày giỗ,.. thì đừng quên theo dõi chúng tôi nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *