1973 hợp tuổi nào xông đất? 7+ tuổi xông đất tốt nhất năm 2023

By Cô Bảy Ba Tri Updated on Reviewed by Tuyết Già

1973 hợp tuổi nào xông đất rất quan trọng để gia đình có một năm mới vạn sự như ý, thành công và thuận lợi. Việc xác định này sẽ dựa trên Qúy Sửu 1973 mệnh gì, kinh nghiệm dân gian cũng như ngũ hành, Thiên Can và Địa Chi tương hợp với mình. Cùng tamlinh360.com khám phá ngay ở bài viết hấp dẫn hôm nay nhé!

1973 hop tuoi nao xong dat

1973 hợp tuổi nào xông đất?

Những người sinh năm Quý Sửu 1973 nên chọn các tuổi xông đất tốt, điều này bạn có thể dựa vào việc xác định 1973 hợp tuổi nào, cụ thể các tuổi xông đất tốt như:

Giáp Thân 1944 (Trung bình)Ất Mão 1975 (Trung bình)
Ất Dậu 1945 (Trung bình)Nhâm Tuất 1982 (Trung bình)
Quý Tỵ 1953 (Khá)Qúy Hợi 1983 (Khá)
Đinh Mùi 1967 (Trung bình)Bính Tý 1996 (Trung bình)
Giáp Dần 1974 (Trung bình)Đinh Sửu 1997 (Trung bình)

Quý Tỵ 1953 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Quý tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Quý tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Tỵ – Địa Chi tuổi xông nhà tam hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ( Tỵ – Dậu – Sửu) ⇒ Rất tốt.
 • Tỵ – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được.

Quý Hợi 1983 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Quý tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Quý tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Hợi – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 • Hợi – Địa Chi tuổi xông nhà tam hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão (Hợi – Mão – Mùi) ⇒ Rất tốt.

Ất Dậu 1945 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Ất tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Ất tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Dậu – Địa Chi tuổi xông nhà tam hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ( Tỵ – Dậu – Sửu) ⇒ Rất tốt.
 • Dậu – Địa Chi tuổi xông nhà phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) và phạm Lục Xung (Mão xung Dậu) với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Không tốt.

Giáp Thân 1944 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Giáp tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Giáp tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Thân – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 • Thân – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được
xem tuoi xong dat tuoi quy suu 1973

Ất Mão 1975 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Ất tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Ất tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Mão – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 • Mão – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được.

Giáp Dần 1974 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Giáp tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Giáp tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Dần – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 • Dần – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được.
tuoi xong dat dau nam cho quy suu 1973

Đinh Mùi 1967 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Đinh tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Đinh tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Mùi – Địa Chi tuổi xông nhà phạm tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau), phạm Lục Xung (Sửu xung Mùi) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Không tốt.
 • Tỵ – Địa Chi tuổi xông nhà tam hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão (Hợi – Mão – Mùi) ⇒ Rất tốt.

Đinh Sửu 1997 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Đinh tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Đinh tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Sửu – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 • Sửu – Địa Chi tuổi xông nhà không xung không hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được.
1973 hop tuoi xong dat nao tot

Nhâm Tuất 1982 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Nhâm tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Nhâm tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Tuất – Địa Chi tuổi xông nhà phạm tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) với Địa Chi Sửu của gia chủ ⇒ Không tốt.
 • Tuất – Địa Chi tuổi xông nhà Lục hợp với Địa Chi Mão của năm Quý Mão (Mão hợp Tuất) ⇒ Rất tốt.

Bính Tý 1996 – mệnh Thủy

Ngũ hành

 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc ⇒ Rất tốt.
 • Mệnh Thủy xông nhà tương sinh với Kim của năm Quý Mão vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt.

Thiên Can

 • Tuổi xông nhà Bính tương sinh với Quý của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 • Tuổi xông nhà Bính tương sinh với Quý của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.

Địa Chi

 • Tý – Địa Chi tuổi xông nhà Lục hợp với Địa Chi Sửu của gia chủ ( Tý hợp Sửu) ⇒ Rất tốt.
 • Tý – Địa Chi tuổi xông nhà phạm Tương hình (Tý chống Mão) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với Địa Chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Không tốt.
tuoi dep xong dat 1973

Các tuổi xấu, không hợp xông đất với Quý Sửu 1973

Người sinh năm 1973 cần tránh chọn các tuổi sau để xông đất đầu năm cho gia đình mình bởi sẽ gây nhiều bất lợi, hay ảnh hưởng đến các khía cạnh trong cuộc sống:

Kỷ Sửu 1949 (Xấu)Mậu Thân 1968 (Xấu)
Bính Thân 1956 (Xấu)Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
Đinh Dậu 1957 (Xấu)Tân Hợi 1971 (Xấu)
Kỷ Hợi 1959 (Xấu)Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
Tân Sửu 1961 (Xấu)Bính Dần 1986 (Xấu)

Mong rằng với những tổng hợp với chia sẻ của tamlinh360 về vấn đề 1973 hợp tuổi nào xông đất thì quý bạn đọc sẽ chọn được người tốt nhất cho ngày đầu năm mới cũng như góp phần giúp gia đình trải qua một năm đầy may mắn và thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã đón nhận và hẹn mọi người ở những thông tin bài viết thú vị tiếp theo nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *