Nam & nữ sinh năm 2002 hợp tuổi làm ăn nào tốt nhất năm 2023

By Cô Bảy Ba Tri Updated on Reviewed by Tuyết Già

2002 hợp tuổi làm ăn nào là điều quan trọng dựa trên Nhâm Ngọ sinh năm 2002 mệnh gì, quyết định đến sự thành công hay thất bại của công việc và sự nghiệp trong tương lai bởi “có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Vì thế, bài viết hôm nay, tamlinh360.com sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này được chi tiết nhất nhé!

2002 hop tuoi lam an nao

2002 hợp tuổi làm ăn nào?

Làm ăn kinh doanh được xem là một trong những phương diện cần thiết ảnh hưởng đến cuộc sống, do đó việc tìm được người hợp tuổi được coi là rất quan trọng. Vậy 2002 hợp tuổi nào để làm ăn? Cùng điểm danh các tuổi dưới đây nhé!

Giáp Dần – 1974Nhâm Ngọ – 2002
Ất Mão – 1975Ất Dậu – 2005
Mậu Ngọ – 1978Đinh Dậu – 2017
Nhâm Tuất – 1982Bính Ngọ – 2026
Đinh Mão – 1987Đinh Mùi 2027

Đinh Mão 1987

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Đinh Mão: Hỏa. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc tương sinh Hỏa ⇒ Tương sinh.

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Đinh của tuổi Mão 1987

 • Bình địa Thiên Can Nhâm tương sinh Đinh ⇒ Tương sinh
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Đinh thuộc hành Hỏa mà Thủy khắc Hỏa ⇒ Lục hợp

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Mão tuổi Đinh Mão. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Mão và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Mão thuộc mệnh Mộc (Hỏa tương sinh Mộc) ⇒ Lục hợp

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Thổ của tuổi Đinh Mão. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Thổ ⇒ Tương sinh

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Khôn của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Thiên Y Lục Hợp.

Giáp Dần 1974

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Giáp Dần: Thủy. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc tương sinh Thủy ⇒ Tương sinh.

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Giáp của tuổi Dần 1974

 • Bình địa Thiên Can Nhâm bình hòa Giáp ⇒ Bình hòa
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Giáp thuộc hành Mộc mà Thủy tương sinh Mộc ⇒ Tương sinh

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Dần tuổi Giáp Dần. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Dần và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Dần thuộc mệnh Mộc (Hỏa tương sinh Mộc) ⇒ Lục hợp

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Kim của tuổi Giáp Dần. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Kim ⇒ Bình Hòa

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Đoài của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Phục Vị Lục Hợp.

Nhâm Ngọ 2002

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Nhâm Ngọ: Mộc. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc bình hòa Mộc ⇒ Lục hợp.

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002

 • Bình địa Thiên Can Nhâm bình hòa Nhâm ⇒ Bình hòa
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Nhâm thuộc hành Thủy mà Thủy bình hòa Thủy ⇒ Bình hòa

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Ngọ tuổi Nhâm Ngọ. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Ngọ và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Ngọ thuộc mệnh Hỏa (Hỏa bình hòa Hỏa) ⇒ Bình hòa

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Thổ của tuổi Nhâm Ngọ. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Thổ ⇒ Tương sinh

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Cấn của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp.

Ất Mão 1975

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Ất Mão: Thủy. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc tương sinh Thủy ⇒ Tương sinh.

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Ất của tuổi Mão  1975

sinh nam 2002 hop tuoi lam an nao
 • Bình địa Thiên Can Nhâm bình hòa Ất ⇒ Bình hòa
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Ất thuộc hành Mộc mà Thủy tương sinh Mộc ⇒ Tương sinh

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Mão tuổi Ất Mão. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Mão và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Mão thuộc mệnh Mộc (Hỏa tương sinh Mộc) ⇒ Lục hợp

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Thổ của tuổi Ất Mão. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Thổ ⇒ Tương sinh

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Cấn của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp.

Đinh Dậu 2017

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Đinh Dậu: Hỏa. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc tương sinh Hỏa ⇒ Tương sinh.

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Đinh của tuổi Dậu 2017

 • Bình địa Thiên Can Nhâm tương sinh Đinh ⇒ Tương sinh
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Đinh thuộc hành Hỏa mà Thủy khắc Hỏa ⇒ Lục hợp

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Dậu tuổi ĐInh Dậu. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Dậu và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Dậu thuộc mệnh Kim (Hỏa tương khắc Kim) ⇒ Lục hợp

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Thổ của tuổi Đinh Dậu. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Thổ ⇒ Tương sinh

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Cấn của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Diên Niên Lục Hợp.

Nhâm Tuất 1982

Ngũ hành bản mệnh:

 • Ngũ hành của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 là Mộc chọn tuổi kết hợp với ngũ hành tuổi Nhâm Tuất: Thủy. Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Mộc tương sinh Thủy ⇒ Tương sinh
sinh 2002 hop tuoi lam an nao

Thiên Can: Thiên Can Nhâm của tuổi Ngọ 2002 kết hợp với Thiên Can Nhâm của tuổi Tuất 1982

 • Bình địa Thiên Can Nhâm bình hòa Nhâm ⇒ Bình hòa
 • Ngũ hành Thiên Can: Nhâm thuộc hành Thủy, Nhâm thuộc hành Thủy mà Thủy bình hòa Thủy ⇒ Bình hòa

Địa Chi:

 • Địa Chi Ngọ của tuổi Nhâm Ngọ kết hợp làm ăn với Địa Chi Tuất tuổi Nhâm Tuất. Mà theo hợp khắc Địa Chi thì có Tuất và Ngọ ⇒ Lục hợp
 • Thiên Can: Ngọ thuộc mệnh Hỏa, Tuất thuộc mệnh Thổ (Hỏa tương sinh thổ) ⇒ Tương sinh

Thiên mệnh Cung phi:

 • Cung phi gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Kim chọn cung phi thuộc Kim của tuổi Nhâm Tuất. Ứng theo Cung phi Bát trạch là Kim và Kim ⇒ Bình hòa

Ngũ hành Cung phi

 • Cung phi của gia chủ Nhâm Ngọ 2002 thuộc Đoài kết hợp làm ăn với ngũ hành Cung phi Càn của tuổi Nhâm Ngọ. Chiếu theo ngũ hành sinh khắc thì Đoài Sinh Khí Lục Hợp.

Nhâm Ngọ 2002 đại kỵ với tuổi nào trong làm ăn?

Ngoài những tuổi hợp mệnh Nhâm Ngọ  2002 trong làm ăn thì bạn cũng cần xem xét và cân nhắc của tuổi đại kỵ như: Mậu Tý, Canh Tý, Bính Tý, Canh Ngọ, Ất Dậu và Đinh Dậu,..để không gặp phải những tai hại, hậu quả trong cuộc đời.

Đặc biệt nếu gặp phải tuổi đại kỵ trong làm ăn kinh doanh thì bạn không nên hùn hạp lớn hay khai thác. Tốt nhất cũng nên cúng sao giải hạn để mọi việc được thuận lợi hơn.

Như vậy, qua bài viết trên của tamlinh360 đã giúp bạn biết được 2002 hợp tuổi làm ăn nào hay kỵ tuổi nào. Kết hợp các yếu tố phong thủy, tử vi và cuộc sống thực tế một cách hài hòa  sẽ giúp công việc, các mối quan hệ trong cuộc sống được nhiều may mắn cũng như thời cơ tốt đẹp,… Truy cập ngay trang chủ chúng tôi để có thêm những thông tin hữu ích nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *